Feuille Dérable

Byggd 1962 vid Davie SB Ltd, Levis
29,55 x 8,13 m.
Maskin: 6 cyl. Fairbanks-Morse 1 000 hk

F.d. FOUNDATION VICEROY, senare FEUILLE DÉRABLE, Quebec.
Fakta: Conny Gustavsson


FEUILLE DÉRABLE
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till bogserbĺtssidan
Tillbaka till startsidan