Finströms kyrka

Finströms kyrka på Åland från slutet av 1200-talet. Fynd tyder på att en träkyrka fanns här redan på 1100-talet. Under 1400-talet tillkom tornet och vapenhuset, långhuset välvdes.
Målningarna på väggarna tillkom vid två eller tre perioder under 1400-talet. Kyrkan är helgad åt Sankt Mikael.


Finströms kyrka - juli 1936
Foto Sigurd Ericsson

Finströms kyrka - 31 augusti 2022
Statyn föreställer Frans Petter von Knorring. Han var kyrkoherde här 1834-1875.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Den gamla orgeln från 1768 står i vapenhuset. Används ibland vid konserter och till jul.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Predikstolen är från 1703
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Votivskeppet skänktes 1688 av båtsmännen i norrsocknen.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Triumfkrucifix från 1300-talets förra hälft.
Foto Lars Johnson

Altarskåpet är från 1460-talet.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Dopfunt samt den nya orgeln som byggdes 1974 av Hans Heinrich.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Korfönstret, utförd 1947 av Lennart Segerstråle
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

S:t Mikael 1460-talet
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Från ett äldre altarskåp
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Karl XII
Foto Lars Johnson

Medeltida ljuskrona
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Ännu en staty av S:t Mikael, som är kyrkans skyddshelgon. Från ca 1250.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till startsidan