Fix.


SHDG – 10361 (11/1 1963)
Byggd 1907 av stål vid Stenberg & Söner AB, Helsingfors.
20,54 x 5,18 x 2,26 m - 78,14 / 0 (SV 1963)
Maskineri: Okänd comp.ångmaskin på 175 Ihk - ersatt av en okänd dieselmotor på 600 Ehk (1963)
Byggdes för William Scumann, Jakobstad som FIX. Köptes i feb. 1920 av Sandviks Ångsågs AB, Sandvik (officiellt ägde köpet rum 1923, men i ett meddelande står att den 8/2 1920 avgick FIX från Finland till Sandviks Ångsågs AB. Övertogs av Mo & Domsjö AB den 7 mars 1945 och flyttades 1959 till Domsjö då Sandviks Ångsågs AB fusionerades till MoDo. Såldes den 26 juli 1962 till Bogseringsbolaget Bröderna Karl-Erik och Lennart Åsberg, Nordmaling för 20.000 kr och de satte in motor 1963. Lennart Åsberg avled 1964 och hans del övertogs av hustrun Greta. Hon sålde sin del 1965 till Hilding Bäckman som tillsammans med Karl-Erik Åsberg överlät resp. andel till RAB Sjötransport den 18 okt 1967 med tillträde den 1 mars 1968. I detta bolag ingick således Karl Erik Åsberg och Hilding Bäckman. Såldes 1981 till Österströms Rederi AB, Gryt och dessa sålde 1984 till Silvio Miglis, Stockholm. Hamnade i mitten av 1990-talet i Cuxhaven där hon lämnades. Båten hade därefter ett okänt antal ägare och var i mycket dåligt skick när den 1998 köptes av Carsten Deinert, Cuxhaven.
Text: Bengt Westin


FIX
Fix
Foto: Jan Holmqvists saml. via Bengt Westin

FIX
Fix
Foto: Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

FIX - 1969
Fix
Foto: Stig Larsson

FIX vid Dockstavarvet - 28 april 1979
Fix
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

FIX vid Dockstavarvet - 28 juni 1979
Fix
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

FIX vid Kråken, Tjäruskär - 7 juli 1980
Fix
Foto: Bengt Westin

Kråken, Tjäruskär 7/7 1980
Fix
Foto: Bengt Westin


Ritning över motorinstallationen med tre stycken TMD 96 B1 på 200 hk vardera. Kraften till propelleraxeln överfördes via remtransmission.
Fix
Via Håkan Sundström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan