Fix II

SGKM - 9519 (6/12 1954)
Byggd 1905 vid Jönköpings Mek. Verkstad AB NB 32 (Stål)
19,36 x 4,46 x 2,32 m - 51,43 / 8,48 (MB 1954)
Maskineri: Varvets comp.ångmaskin på 110 Ihk - ersatt av en Skandiaverken Dieselmotor på 315 Ehk (1954)
Byggdes för egen räkning som JUNE. Behölls av varvet till 1905 då hon köptes av friherren Carl de Geer, Leufsta Bruk och han överförde båten till Carlholms Bruk AB där hon döptes om till SIGFRID. 1917 övertogs båten av Gimo-Österby Bruk i Karlholm (kanske samma ägare) och omkring 1920 fick den namnet KARLHOLM I. I nov. 1936 blev Hargs Bruk AB nya ägare och då döptes båten om till STENBOCKEN. Rekvirerades av Ostkustens Marinkommando i Stockholm åren 1943-44 och såldes den 14 nov 1953 till Pr/ Sven Jansson, Sandöverken som ersättning för den sjunkna FIX. (Sven Olof Jansson (1/2), Nils Gösta Bodén (1/4) och Eva Maria Sandin (1/4). Kostade 30.000 kr, motoriserades på Lunde Varv och döptes om till FIX II. Såldes den 23 dec 1957 till AB Skånska Cementgjuteriet, Stockholm för 175.000 kr och tjänade skåningarna i 23 år med namnet FRIDOLF. Köptes 1980 av Arne Avelins Bogserbåtar AB, Lidingö, som sålde 1981 till Ulla Trensare, Stockholm. Förliste på okänt sätt 1981.
Text: Bengt Westin


STENBOCKEN
Stenbocken
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

STENBOCKEN
Stenbocken
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

FIX II
Fix II
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

FRIDOLF
Fridolf
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

FRIDOLF på kajen i Ropsten augusti 1980
Fridolf
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

FRIDOLF vid Ropsten september 1980
Fridolf
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

FRIDOLFs förlisning - tidningsartikel ur Norrtelje Tidning 20 januari 1981.
Fridolf
Tidningsartikel via Jan Frendin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan