Flink

Oregistrerad
Byggd 1952 vid Bröderna Larssons Mek Verkstad AB, Kristinehamn (stål)
13,20 x 4,00 x 1,70 m –
Maskin: 6cy Scania-Vabis D-635 Marindieselmotor på 90 Ehk

Levererades den 16 maj 1952 till Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm som BÅ 59. Privatiserades med okänd ägare okänt år. Döptes om till FLINK.


FLINK - 2 augusti 1970
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

FLINK - 29 mars 2010
Under tiden som EOL låg vid Kurön så hjälpte man även FLINK att komma loss vid Björkö.
Foto Oscar Wulff

Foto Oscar Wulff

Foto Oscar Wulff

Foto Oscar Wulff

Foto Oscar Wulff

Foto Oscar Wulff

Foto Oscar Wulff

Foto Oscar Wulff


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan