Flink (1)

Oreg
Byggd 1886 vid Ekensbergs Varv AB, Stockholm (Järn)
16,52 x 3,72 x 1,88 m (SV 1915)
16,63 x 3,68 x 1,88 m - /u 10 (SS 1917)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 60 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som FLINK. Såldes 1916 till Wargöns AB, Wargön, men återfanns 1922 hos AB Strömman & Larsson, Göteborg. Ägdes på 1930-talet av Georg Flyg, Glava med namnet ALLAN, och på 1940-talet av Svenska Silikatfabriken, Annenäset. Hette då SILICIA. Uppgavs skrotad 1947.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan