Flink (2)

SIDF-7064
Byggd 1906 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkst AB, Karlstad NB 31 (Skrov) (Stål) Ekensbergs Varv AB, Stockholm
16,63 x 3,68 x 1,88 m (1906)
19,28 x 4,44 x 1,84 m – 34 / 0 (1922)
19,29 x 4,44 x 1,77 m - 38 / 20 (SS 1983)
Maskineri: Bolinders MV motor på 60 Ihk, ersatt av en Avance-motor på 20 Ehk (1936), och av en June-Munktell-motor på 80 Ehk (1938)

Byggdes för varvets egen räkning som STRÖMKARLEN. Byggdes om och motoriserades 1915 vid Ekensbergs Varv, Stockholm av som troligen då köpt henne och döpt om till EKENSBERG I. Såldes efter några år till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Omdöptes då till FLINK (2). Stockholms T & B gick i konkurs 1924 och då övertogs av Stockholms Enskilda Bank som överförde till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firmanamnet 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Såldes den 26 sept. 1935 för 1 300 kr till Cyrus Bergström och John Sörman, Stockholm, men året efter, den 1 feb, meddelades att Bergström köpt den andra halvparten för 4 700 kr och blivit ensam ägare. I april 1937 blev E Friedman, Stockholm ägare och han sålde efter tre månader till Simon Melcher Karlsson, Stockholm som döpte om båten till SIMSON VI, byggde om den till lastmotorbåt och överförde den till Simsonrederierna. Namnändring igen 1938 – till MUSKÖ – sedan båten byggts om igen till passagerar- och lastfartyg vid Norrköpings varv. Kunde därefter ta 87 passagerare. Köptes i juni 1940 för 10 000 kr av Karl Ekberg (AB Insjötrafik), Gräsholmen och fick åter ett nytt namn, SKUM, som ändrades igen 1946 då Rederi AB Svenska Shell, Stockholm köpte den för 18 500 kr och gav den namnet SHELL 5, från 1947 SHELL S 5. Ombyggdes till tankbåt vid Djurgårdsvarvet. Från 1966 inleddes en lång rad försäljningar som började den 13 jan med Inga Lundgren (för 12 000 kr), fortsatte den 1 juli 1966 (Fartygsagenturen Sven Lindberg, Stockholm för 5 000 kr), den 4 juni 1968 (Bo G Karlsson & Torbjörn Mersch, Stockholm för 8.000 kr och omdop till NEMO), i nov 1969 (Alf Lindgren, Hallstavik för 15 000 kr), den 24 aug 1974 Ingemar Pettersson, Stockholm för 18 000 kr), 1980 (Hans Hansson, Stockholm) och slutade 1989 då Lars Erik Thomas Hamne, Stockholm köpte. Hade då hetat NEMO sedan 1966. Har sedan flera år tillbaka varit fritidsbåt.
Text: Bengt Westin


SHELL S 5 upplagd vid Fredhäll i februari 1968
några månader senare döptes hom om till NEMO
Foto Kerold Klang

NEMO
Foto Tore Olsson, Mörrum

NEMO vid Skeppsholmen 13 september 2009
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan