Flintrännan

3344 - SECM
Byggd 1899 vid Kockums Mek. Verkstad AB, Malmö Nb 78 (järn)
27,05 x 6,73 x 3,60 m - 130,31 / 36,31 (SS 1955)
Koleldad Kockums MV Comp.ångmaskin (16 1/8” – 31 ½” x 20 ½”) på 450 Ihk. 4 tons dragkraft.

Byggdes för Malmö Bogserings AB, Malmö som FLINTRÄNNAN. Utrangerades 1963 och såldes till Paul Bergsøe, Masnedsø för £ 1.060 och han lät samma år meddela att han skrotat båten. Med på sista resan till skroten i Danmark var bogserbåtsskepparen Lars-Erik Rutgersson, (som tjänstgjort på alla Malmö Bogsers bogserbåtar genom åren). Han tog då med sig nakterhuset och skeppsklockan från FLINTRÄNNAN hem. Skeppsklockan hänger idag på Svitzers kontor i Göteborg.
Fakta: Bengt Westin, Johnny Nilsson

En anekdot från 1960-talet, återberättad av Johnny Nilsson:
Hon skulle hjälpa ett handelsfartyg ut och när hon kom upp långsides styrhytten på handelsfartyget kom kaptenen ut och skrek i megafonen -Hallå Flintrännan! Jag beställde en bogserbåt - Vad är du för någonting?!? Skepparen på Flintrännan skrek tillbaka: -Ja det må så vara att vi inte är så starka, men vi har högst mast i varje fall! Det var sant, för Flintrännan hade en väldigt hög förlig mast!


FLINTRÄNNAN
Johnny Nilssons saml.

FLINTRÄNNAN
Johnny Nilssons saml.

FLINTRÄNNANs skeppsklocka hänger på Svitzers kontor i Göteborg
Johnny Nilssons saml.

Det fanns även en läktare vid namn Flintrännan, vars ursprung är okänt.


Tillbaka till Malmö Bogsering AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan