Flottisten

SIYR – 12638
Byggd 1890 vid Hernösands Mek. Verkstad & Varfs AB, Härnösand (Järn)
19,00 x 4,05 x 2,32 m - 40 / 0 (SV 1915)
19,54 x 4,06 x ?? m - 37 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 110 Ihk

Beställdes den 30 aug 1889 och levererades hösten 1890 för 27 500 kr. Beställare var Dalelfvarnes Flottningsförening, Leksand och namnet blev FLOTTISTEN. En ny ångare om 25 hästkrafter , bygt vid Hernösands Mek. Werkstad, har i lördags löpt af stapeln. Den har erhållit namnet FLOTTISTEN. Ångaren skall afgå upp till Dalarne, beställd af ett bolag derstädes. En annan ångare för samma bolag är under arbete. (HP 26/5 1891). Via Gävle kördes hon på järnväg till Insjön där hon sattes i sjön som inspektions- och lustbåt. På 1910-talet förbyggdes hon och blev varpbåt. Sedan flottningen upphört 1964 lades hon upp och sjönk i Dalälven 1966. Bärgades ock såldes till Sven Olof Edvard Lindberg, Leksand som byggde om till fritidsbåt. Låg åter upplagd från 1982 till våren 1993 då hon sjönk igen. Bärgades och såldes till Karl-Erik Olsson, Rättvik.
Text: Bengt Westin (Källor: Arne Sundström, Internet)


Modell av FLOTTISTEN i leveransskick byggd av Anders Winter
Flottisten
Foto: Anders Winter


FLOTTISTEN under gång 10 september 2005
Flottisten
Foto: Anders Winter

FLOTTISTEN i Leksand 27/10 2007
Flottisten
Foto: Anders Winter

FLOTTISTEN i Leksand 10 september 2011
Flottisten
Foto: Folke Österman

Flottisten
Foto: Folke Österman

FLOTTISTEN på slip i Rättvik - november 2011
Flottisten
Foto: Anders Winter

FLOTTISTEN och GÖRAN i Leksand - 7 juli 2013
Flottisten
Foto: Anders Winter

FLOTTISTEN - 8 augusti 2014
Flottisten
Foto: Anders Winter

Flottisten
Foto: Anders Winter

FLOTTISTEN vid sin nya brygga i Övermo by - 27 mars 2016
Flottisten
Foto: Anders Winter


S/S Flottistens egen hemsida


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan