Flottisten


JKLS/SECO - 3507
FLOTTISTEN är en av de verkliga veteranerna i svensk sjöfart, byggd redan 1862 av järn vid Motala Werkst. Bolag, Motala (NB 57).
Hon mätte 1877 81’40” x 17’35” x 7’65” fot - 56,29 / 31,24 vilket enligt ett mätbrev 1882 hade ökat till 25,45 x 5,15 x 2,65 m - 84,76 / 44,24 efter förbyggning.
Maskineriet bestod av en vid Motala MV tillverkad 2 cyl ångmaskin (22” – 22” x 16”) på 160 Ihk - ersatt av en Varvets comp.ångmaskin på 225 Ihk (1881) - och av en för mig okänd motor på 90 Ehk (1969).

FLOTTISTEN byggdes för Severin Axell m.fl. Sundsvall och kostade 43.770 Rdr. Sistlidne Thorsdag lopp af stapeln vid Motala Warf i Norrköping ett ångbogseringsfartyg för transporterande af timmerflottor, tillhörande ett bolag härstädes. Båtens namnet skall vara FLOTTISTEN. (Sundsvalls-Posten 11/9 1862). Överfördes först ca 1880 till Sundsvalls Bogseringsbolag och därefter, den 24 maj 1898, till Sundsvalls Bogserings AB som den 15 mars 1912 ändrades till Pr/ Ljunga Elf & Indals Elfs Flottningsföreningar, Sundsvall med Fridolf Almberg som huvudredare (hälften vardera). 1933 blev Anders Lignell ny huvudredare.

Inkallades den 4 maj 1940 till Norrlands Marindistrikt, Härnösand som hjälpvedettbåt av Typ 1 med beteckningen HVB 131. Hon rustades vid Mohögs MV i Sundsvall och togs i tjänst den 11 juni 1940. Hon fick då en 57 mm kanon M/89 B på fördäck, en 6 mm LV-kulspruta M/36 på styrhyttstaket samt två sjunkbombsfällare Typ A. Besättningen uppgick till 14 man.

Återlämnades till flottningsföreningarna den 19 nov 1945 och gick till 1959 då hon utrangerades. Såldes då den 6 aug 1959 till Gunnar Nilsson för 7.500 kr och skrotningen påbörjades av Rune Högström. Men innan båten skrotats, behövde SCA en kättingpråm och köpte den 12 okt samma år tillbaka resterna för 12.000 kr. Maskin och panna demonterades vid Mohögs MV och hon klassificerades därefter som lastmotorfartyg. Den 4 dec 1959 meddelade SCA-Transport att fartyget var upphugget. Den 5/12 meddelades dock från SCA, (Gunnar Söderstam), Tyvärr nödgar jag meddela att rubr. fartyg fortfarande tjänstgör som kättingbåt. (Vadå tyvärr!!).

Köptes i januari 1974 av UV-Konsult AB, Sundsvall och försvann från distriktet 2000, såld till Blomgrens Snickerier, Stockholm.
Text: Bengt Westin


S/S Flottisten
Flottisten
Foto ur Sven Bäckströms saml. via Håkan Augustin


Flottisten
Foto Bengt Westins saml.

Flottisten
Foto SCA-arkivet via Bengt Westin

Flottisten
Foto Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Inkallad som H 331
Flottisten
Foto Erik Öberg via Bengt Westin

H 331
Flottisten
Foto Erik Öberg Bengt Westin

Flottisten igen
Flottisten
Foto Sven Erik Nordsten via Bengt Westin

Flottisten
Flottisten
Foto SCA-arkivet via Bengt Westin


Söder Mälarstrand 20 mars 2005
Flottisten
Foto: Lars Johnson

Flottisten
Foto: Lars Johnson

Söder Mälarstrand 27 juli 2005
Flottisten
Foto: Lars Johnson

Flottisten
Foto: Lars Johnson

Ragnhildsborgs Varv 22/8 2006.
Flottisten
Foto: Conny Åslund

Flottisten, Backe och Ekoln ligger f.n. i Ropsten då det inte får ske störande arbeten på båtarna vid Söder Mälarstrand. 29/12 2007.
Flottisten
Foto: Christer Samuelsson

FLOTTISTEN vid Norr Mälarstrand - 13 oktober 2014
Flottisten
Foto: Henning Blick


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan