Flygdag på gamla F 15 i Söderhamn - 29 maj 2010


Mikael Carlssons Thulin A / Bleriot XI 1910
vingspann 8,95 m., längd 7,76 m., höjd 2,54 m., tomvikt 317 kg. Motorn är en 7-cyl Gnôme-Omega roterande stjärnmotor på 50 hk. Marschfart 75 km/t.
Bleriot
Foto: Christer Samuelsson

Bleriot
Foto: Christer Samuelsson


Mer finns att läsa om flygplanet här

Flygsidan
Startsidan