Flying Kestrel (1)

Byggd 1913 vid J.T.Eltringham & Company, South Shields
140 x 30,3 x ?? fot
Maskin: T3cy på ?? Hk

Byggdes för Alexandra Towing Company Ltd, Liverpool som FLYING KESTREL (1). Flyttades 1919 till Southampton. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan