FOB JR

LK7864
Byggd 2002. Skrovet byggt vid Riga Ship Yard, Lettland (n.b. 42), färdigställd vid Aas Mek. Verksted AS, Vestnes, Norge (n.b. 171) (stål)
14,99 x 10,71 x 5,18 m.
Ägs av FOB Shipping AS, Bergen, Norge. Används vid underhåll av vindkraftverk till havs.

På väg mot Esbjerg 29/5 2007
Foto: Åke Sundius

FOB JR
Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Service och oljeskiften på vindkraftverken på Hornsrev.
Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Ombord FOB JR
Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Inuti FOB JR
Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius


Till Åke Sundius sida med bilder fotade från FOB JR


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan