Folke

6619
Byggd 1899 vid AB Gefle Verkstäder, Gävle (stål)
17,96 x 3,98 x 2,00 m - / u 10 (SS 1917)
18,05 x 4,03 x 2,06 m – 33 / (SS 1933)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 120 Ihk

Byggdes för byggmästare C.O. Lundberg, Stockholm som FOLKE. Firmans flotta övertogs 1906 av Stockholms T & B AB, Stockholm. Transportbolaget gick i konkurs 1924 och övertogs då av Stockholms Enskilda Bank. Överfördes till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firmanamnet 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Såldes 1957 för 3.000 kr till Hugo Mattsson, Vätö som skrotade båten fram till 1962.
Text: Bengt Westin


Bogserbåten FREJ (skymd) med flytdockan WULCAN på ingående i slussen söderifrån, assisteras av bogserbåten FOLKE, vilken akterifrån vid ingåendet i slussen är behjälplig vid flytdockans manövrering. 3/10 1928.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

FOLKE
Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan