Forlandet

LDWK
Byggd 1921 vid Bokerøens Skibsbyggeri, Svelvik
106,7 x 21,6 x 12,6 fot. - 210 brt. 72 nrt.
Maskin: 3-cyl trippelexpansions ångmaskin tillverkad vid Bergens Mek. Verksted, Bergen. 650 IHK (102 NHK)

Byggdes för räkning Compania Argentina de Pesca i Buenos Aires, som valfångaren FOCA. Bokerøens Skibsbyggeri råkade i ekonomiska svårigheter, varför installation av maskin och slutmontering skedde vid Bergens Mek. Verksted. Samma dag som provturen skedde stängde Bokerøens Skibsbyggeri för gott. 1927 ersattes den koleldade pannan med en oljeeldad. Valfångaren utgick från Grytvika. Såldes till ett nystartat bolag som avsåg att bedriva valfångst i Norra Ishavet. Döptes till FORLANDET men blev liggande upplagd i flera år. Förvärvades 1934 av A/S Framnæs mek Værksted som byggde om och använde båten som bogserbåt och arbetsbåt. Såldes 1983 som veteranskepp för två 50-öringar från 1921. Återfinns i Oslo och drivs av stiftelsen Norsk Fartøyvern med hjälp av D/S Forlandets Venner.
Olav Jensen (källa Lardex.net)


FOCA
Foto via Olav Jensen

Foto via Olav Jensen

Foto via Olav Jensen

Foto via Olav Jensen

FORLANDET
Foto via Olav Jensen

Foto via Olav Jensen

Foto via Olav Jensen

FORLANDET - 2009
Foto Harald Lorentzen

FORLANDET - 2009
Foto Harald Lorentzen

FORLANDET under fart
Foto Harald Lorentzen

FORLANDET i Nyland
Foto Harald Lorentzen

Foto Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan