Forsvik

Byggd 1867 vid Lindahl & Runer, Gävle
9,50 x 2,0 m
Maskin: 1-cyl högtrycksmaskin

Bygggdes som ångslupen DAVID. Gick i passagerartrafik mellan Norra Varvet och Tullbryggan i Gävle hamn. Såldes i april 1874 till Strömsbergs Bruk i Uppland, fick namnet STRÖMSBERG. Bogserade pråmar med järnmalm från Skärmsta till Strömsberg samt pråmar med göt från Strömsberg till Fors gods. Flyttades 1885 till sjön Tämnaren där båten bogserade timmer, nu med namnet TÄMNAREN. Upplagd 1948 i båthus. "Återupptäcktes" 1973 av Kjell Lundborg, som efter att ha köpt båten av dess ägare, påbörjade renovering. Köptes 1974 av Göran Ekblad, Mölndal, som fortsatte att renovera, samt att göra turer på sjön Viken. Upplagd igen 1980. Kom 1997 till Föreningen Forsviks Varv, som efter ytterligare renovering satte FORSVIK, som hon nu döpts till, i trafik på Göta Kanal.
Här finns hela historian


FORSVIK på Göta Kanal hösten 2008
Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Foto Per Hilding

Här finns fler av Per Hildings fina bilder om Forsvik på Göta Kanal


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan