Fortuna

SFB - 7695
Byggdes 1857. Delarna tillverkades i England och skeppades till Hudiksvall för vidare transport till Hamre i Forsa där båten monterades ihop. Sjösattes i maj 1858. Den första kaptenen hette C.W. Dicksson och maskinisten hette C.E. Dahlberg.

Användes som bogserare på Dellen och i slussarna från Forsa Ångsåg ner till Forsa station. Hösten 1878 flyttades FORTUNA till Hudiksvall per järnväg.
Ägare var först Engelska Bolaget och från 1878 Hudiksvalls Trävaru AB.

Sommaren 1880 grundstötte FORTUNA på Vintergatsfjärden och sjönk. Besättningen klarade sig och båten bärgades. Efter haveriet kortades skrovet med ca 3 meter och en ny ångmaskin sattes in. Användes i yrkesmässig trafik t.o.m. 1961. Ägs sedan 1999 av Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnen och flyttades då landvägen till Moviken, där hon nu ligger.
Text: Anslag i hamnen författat av Åke Nätterö


FORTUNA - 1900
Foto: AB Iggesunds Bruks arkiv via Lars-Gunnar Fernlund

FORTUNA - 1961
Foto: AB Iggesunds Bruks arkiv via Lars-Gunnar Fernlund

FORTUNA - förra halvan av 1970-talet
Foto: Bo Arnström via Håkan Löfgren

Skeppare på FORTUNA var Erik Strandell
Foto: Bo Arnström via Håkan Löfgren

FORTUNA vid Håstaholmen, Hudiksvall - 6 augusti 1987
Foto: Christer Samuelsson

FORTUNA
Foto: Christer Samuelsson

FORTUNA
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan