Foxen 2

FOXEN 2 ägdes 1979 av Saugbruksforeningen i Halden. Köptes av Sandinge i februari 2011 och heter därefter enbart FOXEN.


FOXEN 2 i Halden - cirka 1920
Foxen 2
Foto via Harald Lorentzen

FOXEN 2 - 4 juli 1969
Foxen 2
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

FOXEN - 1980-talet
Kaj
Foto okänd via Bengt Sandinge

Kaj
Foto okänd via Bengt Sandinge

FOXEN 2 i Halden mars 2005. I bakgrunden ligger FREDRIKSHALD
Foxen 2
Foto: Knut Ragnar Holme

FOXEN 2 i Halden 2008
Foxen 2
Foto: Knut Ragnar Holme

FOXEN 2 i Halden 2/2 2006
Foxen 2
Foto: Knut Ragnar Holme

FOXEN 2 i Halden 31/8 2006
Foxen 2
Foto: Lasse Lundell

Foxen 2
Foto: Lasse Lundell

Foxen 2
Foto: Lasse Lundell

FOXEN i Halden - 10 augusti 2011
Foxen 2
Foto: Bengt Sandinge

FOXEN i Krokstrand - 28 augusti 2011
Foxen 2
Foto: Bengt Sandinge

FOXEN och Sandinges KAJ
Kaj
Foto Bengt Sandinge.

FOXEN i Kungshamn - 12 november 2011
Kaj
Foto Bengt Sandinge.

FOXEN i Krokstrand - 17 augusti 2012
Kaj
Foto Lennart Westling

Kaj
Foto Lennart Westling

FOXEN med pråmen MELINA på sydgående i Idefjorden 5 juni 2013
Kaj
Foto Bengt Sandinge

FOXEN i Halden - 5 juni 2013
Kaj
Foto Robert Henriksen via Bengt Sandinge

Kaj
Foto Robert Henriksen via Bengt Sandinge

FOXEN och FARAO på Idefjorden - 5 augusti 2013
Foto Guri Tysil via Bengt Sandinge

FOXEN, HUGIN och RYGENE i Krokstrand - 3 december 2021
Foto Bengt Sandinge


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan