Framåt

3582
Byggd 1872 vid W. Lindbergs Verkstad & Varfs AB, Stockholm Nb 78 (Sammansatt i Hackås) (järn)
67,4 x 15,6 x 8,10 fot – 48,09 / 20,64 (MB 1876)
20,00 x 4,64 x 2,40 m – 49,96 / 22,35 (MB 1884)
23,55 x 5,05 x 2,20 m – 69,17 / 19,53 (MB 1908)
Maskin: Varvets ångmaskin på 140 Ihk - ersatt av en Bergsunds MV 2cy comp.ångmaskin (334 – 668 x 445 mm) på 250 Ihk (1879)

Byggdes för Tunadals AB, Hackås kostade 35.000 kr och döptes till FRAMÅT. Fick ny panna och maskin från Bergsund 1879 vilket kostade 31,570 kr och förbyggdes och förlängdes med 10 fot samt fick ny överbyggnad 1908 vid Minnesgärdes slip (sen. Waplans Mek.) i Östersund. Den 21 mars 1918 meddelades att båten övertagits av Äggfors AB, Hackås för 60.000 kr och där blev hon nu hemma till den 10 okt 1956 då hon köptes av Nils Jonasson, Frösö för blott 1.000 kr och han meddelade den 17/3 1958 att båten var fullständigt nedskrotad
Text: Bengt Westin (Källor: Riksarkivet (B. Fogelberg), SCA-arkivet (Tunadals AB))


FRAMÅT
Foto okänd i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan