Framåt

2695
Byggd 1873 vid Motala Mek. Werkstad AB, Motala. (Järn)
22,40 x 4,42 x 3,19 m – 71,63 / 32,64 (MB 1890)
22,26 x 4,84 x 3,18 m – 95,54 / (MB 190)
25,93 x 4,80 x 3,19 m – 89,99 / 24,67 (MB 1904 e. förlängn.)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 160 Ihk, ersatt av en Ekensbergs MV ångmaskin på 275 Ihk (1904)

Byggdes för Stockholms Ångslups AB, Stockholm som FRAMÅT och kostade ny 60 800 kr. Övertogs 1881 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som kostade på henne en rejäl ombyggnation och förlängning samt ny maskin vintern 1904 vid Ekensbergs Varv. Förvärvades den 7 aug 1916 till Wifstavarfs AB för 105 000 kr och omdöptes till RÖNNÖFORS 1920. Såldes den 15 juni 1950 till Järnhandels AB O A Blom, Stockholm för 3 000 kr, som skrotade ur pannan och maskin och några dagar senare sålde skrovet vidare till Elektriska Svetsning & Bogserings AB, Sundsvall som sålde 1951 för 12 500 kr till Trävaru AB Svartvik som lät bygga om båten till tankpråm. Kom genom fusion till SCA den 31 dec 1954 som i sin tur sålde vidare 1955 till Linor Strand AB, Söderhamn. Då var priset nere i 300 kr. Den 20 nov. 1961 intygades från O A Blom att fartyget sedan en tid var skrotad.
Text: Bengt Westin


FRAMÅT
Foto: Bengt Westins saml.

RÖNNÖFORS
Foto: Rune Högströms saml. via Bengt Westin

RÖNNÖFORS - 1950
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan