Frånö

5051 (29/7 1909
Byggd 1884 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
17,56 x 3,84 x 1,78 m - 27,76 / 13,61 (MB 1926)
Maskin: 1cy ångmaskin på 32 Ihk från Lindholmens MV, ersatt av en motor på 150 hkr av okänt fabrikat (1920).

Byggdes som passagerarslup för Stockholms Ångslups AB, Stockholm, kostade 15.000 kr och döptes till DAFNE. Blev 1901 ordentligt ombyggd vid Stockholms Ångslups AB varv, och såldes den 25 maj 1918 till Ångermanälfvens Stufveri AB, Kramfors för 20 500 kr. Motoriserades 1920 vid Lunde varv, och omdöptes till STUFVAREN IV 1921. När stuveriepoken var på avskrivning såldes hon den 26 aug 1950 till Kungl. Väg & Vattenbyggnadsstyrelsen och fick Härnösand i aktern. Pris; 50.000 kr, och den 6 okt 1952 meddelade dessa att namnet ändrats till FRÅNÖ sedan de nya ägarna först önskat ändra namnet till PELLE. Namnändring blev det igen den 10 dec 1962 till FÄRJA 63/51 och övertogs okänt år av Statens Vägverk, Stockholm. Såldes 1972 till Anders Andersson, Spånga och återfick namnet FRÅNÖ, och den 3 aug 1973 såldes båten vidare till Henry Lundgrens Bogs & Sjötransport AB, Dalarö för 24.000 kr. Såldes igen 1979, till Arne Avelins Bogserbåts AB, Stockholm senare Marin & Maskin i Stockholm AB, och vidare till N P Jonasson, Väddö 1984 och till Wäddö Kanalbolag AB 1990 där hon omdöptes till WÄDDÖ KANAL och därefter till BIRKA AF RASTAHOLM 1992. Avyttrades från landet i september 1992 då hon såldes till J. Høgh Pedersen, Skovlunde för 400.000 Dkr och blev fritidsbåt med namnet CHRISTINA II.
Text: Bengt Westin


FRÅNÖ - 3 juni 1980
Foto Jan Häggström


Tillbaka till Bogser & Sjötransport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan