Frej

KBLM/SEFG – 6029 (28/8 1918)
Byggd 1918 vid Ekensbergs Varv AB, Stockholm (Stål)
33,52 x 7,36 x 3,61 m – 199,44 / 24,50 (MB 1918 o SS 1933)
Maskin: Motala MV Tripleångmaskin (14” – 22 7/16” – 38” x 26”) på 560 Ehk / 717 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som FREJ. Då T & B gick i konkurs 1924 övertagen av Stockholms Enskilda Bank som överförde till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB den 10 okt 1924, som ändrade firma 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Köptes för 200 000 kr den 29 okt 1959 av Forss AB, Köpmanholmen som blev Norrlands Skogsägares Cellulosabolag 1960. Då NCB avvecklade verksamheten i Köpmanholmen, såldes båten för en billig penning 1979 till Gunnar Ljung, Stockholm och han sålde till Helsingfors där hon skrotades 1982.
Text: Bengt Westin


Frej på vykort
Frej
Vykort via Bengt Westin

Vykort av S/S Frej
S/S Frej
Vykort ur Håkan Löfgrens saml.

Frej
Foto ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Bogserbåten FREJ med flytdockan WULCAN på resa Stettin - Stockholm, 3/10 1928.
Flytdockan är delad i 5 sektioner och mäter 1192 reg.ton
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

FREJ i Skelleftehamn - 1958
Frej
Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

FREJ
Frej
Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Frej öppnar rännan.
Köpings hamn var vinterstängd fram till 1966 då Runskär motoriserades.
Frej
Foto Dan Nyström


Frej
Frej
Foto: collection Ben Th. Gernaat.


Frej
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

Frej
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

Frej
Foto Bengt Westin

S/S Frej 23/9 1966.
S/S Frej
Foto: Stig Larsson


FREJ i Näske hamn, förmodligen på 1960-talet.
Näskeviken användes som timmermagasin av industrin i Köpmanholmen
Frej
Foto via Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening


FREJ i Lunde varvs flytdocka för klassning
Frej
Foton från Brändströms dotter Karin Jonsson via Kurt Nordkvist

Kapten Bertil Brändström som var befälhavare
Frej
Foton från Brändströms dotter Karin Jonsson via Kurt Nordkvist

Besätningen, kapten Brändström i pälsmössa,
Frej
Foton från Brändströms dotter Karin Jonsson via Kurt Nordkvist

FREJ med timmer i Ratans hamn
Frej
Vykort från Brändströms dotter Karin Jonsson via Kurt Nordkvist

Besättningen
Frej
Foton från Brändströms dotter Karin Jonsson via Kurt Nordkvist

FREJ i full prakt
Frej
Foton från Brändströms dotter Karin Jonsson via Kurt Nordkvist


Frej i Stockholm 1977
Frej
Foto: Anders Winter


FREJ med PETRA, skall dras till Finland för skrotning (1982?)
Frej
Foto Göran Larsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Modell i skala 1:25 av FREJ byggd 1963-65 av Ingemar Elming. Den pampiga modellen är 140 cm lång, 30 cm bred och väger 22 kg. Framdrivning sker med en 12 volts elmotor. När Ingemar byggde modellen så hade han ingen ritning på skrovet, varför stäven inte är helt korrekt.
Frej
Foto: Lars Johnson - Modelldagen vid Sjöhistoriska museet 5/9 2009

Frej
Foto: Lars Johnson

Frej
Foto: Lars Johnson

Frej
Foto: Lars Johnson

Frej
Foto: Lars Johnson

Frej
Foto: Lars Johnson

Frej
Foto: Lars Johnson


Skeppsklockan från FREJ
Frej
Foto: Fredrik Pantze


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan