Frej (1)

Oreg
Byggd 1884 vid Kristinehamns Mek. Verkstad AB. (järn)
60 x 12 x ?? fot
Maskin: Varvets ångmaskin på 50 Ihk

Byggdes för Almqvist & Co, Stockholm med arbetsnamnet SIGNE Nr 2. Av olika anledningar skrevs beställarna som Stockholms Patentbyrå men kontraktet transporterades på Kgr Almqvist & Co och namnet ändrades till NANNA. I ortstidningen stod: En bogserbåt om 25 hkr har byggts vid Werkstaden och sjösattes förlidna måndag. Ångaren tillhör Almqvist & Co, Stockholm och är avsedd för bogsering i Mälaren. Förvärvades 1887 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm och omdöptes till FREJ. Köptes i april 1898 av Pr/ Axel Björklund, Måvik.Stockholms T & B har till trävaruhandlanden Axel Björklund i Nordingrå, O. Nordenberg & Co, P. Wiklund, J.O. Näslund samt A. Westberg, försålt sin bogserångare ’Frej’. (HP 4/4 1898). Kapten J.O. Näslund i Övik har försålt sin 1/4 i bogserångaren ’Frej’ från Måviken, till kapten E.A. Nordlinder från Nötbolandet för ett pris af 5.000 kr (HP 2/3 1899). Flyttades senare till Bogserings AB Frej, Måvik, men dessa sålde omkring 1926 båten till Bogseringsbolaget Hurtig, från 1928 Bogserings AB, Västerhus. Skrotades sannolikt på 1930-talet.
Text: Bengt Westin

Frej
Foto ur Bengt Westins saml.


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till Bogserings Ab Frej
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan