Frej.


Oregistrerad
Byggd 1898 vid okänt varv (osäkert) (järn)
13,34 x 3,28 x 1,63 m – 16,23 / u.10 (SV 1915)
Maskin: Okänd ångmaskin på 50 Ihk - ersatt av en okänd dieselmotor på 80 Ehk (1964)

En båt som många frågar efter är den lilla FREJ som ligger på kajen i Svartvik, strax söder om Sundsvall. Vart denna båt byggdes är okänt, likaså byggår, men 1898 nämns hon i några papper. För vem hon byggdes är också okänt, i vart fall 1911 ägdes hon av Schebo Bruks AB, Häverö med namnet FREJ. Hon övertogs året efter av Hallsta Sågverk (som ägdes av Holmens Bruk), Häverö och 1913 köptes hon av Sandö Sågverks AB, Nya Dal. Båten förekommer i Sandö Sågverks AB;s böcker för första gången 1913 men inga inkomster redovisades dock förrän 1915. Sandö Sågverks AB, från Norrtälje inköpta bogserbåten ’Frej’, anlände i förra veckan till Dal. Det är en däckad båt om 12 Nhkr (VA 1/9 1915). Dalssågen köptes av Strömnäs AB 1933, som i sin tur 1948 uppgick i Kramfors AB som den 31 dec. 1954 uppgick i SCA. Då behövdes inte längre lilla FREJ, utan hon såldes 1969 till Einar Andersson, Lövvik som lät motorisera henne 1964 vid Lunde Varv och mest använde henne till strandrensning. 1977 köptes båten av A.Skogström, Sundsvall och drogs upp på slip i Svartvik. Där ligger hon ännu 2005, i allt sämre skick. Under sommaren 2009 kommer en renovering påbörjas som beräknas ta två till tre års tid. Därefter hoppas ägarna H Skogsberg och P A Brattemo att FREJ skall ligga färdig i Svartviks hamn. Nu blev det inte så, FREJ transporterades bort för upphuggning på Luciadagen 2017.
Text: Bengt Westin, Dagbladet Sundsvall (via Peter Bergquist)


FREJ
Frej
Foto från Göran Stengels saml via Bengt Westin

FREJ vid Lunde Varv
Frej
Foto J Robert Boman via Bengt Westin

FREJ i Lövvik
Frej
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

FREJ i Svartvik
Frej
Foto Bengt Westin

Frej
Foto Bengt Westin

Frej
Foto Bengt Westin


FREJ i Svartvik 29/5 2006
Frej
Foto Per Hilding


FREJ i Svartvik 2009
Frej
Foto Peter Bergquist


FREJ i Svartvik 19 november 2010
Frej
Foto Åke Blomqvist

Frej
Foto Åke Blomqvist

Frej
Foto Åke Blomqvist

Frej
Foto Åke Blomqvist

Frej
Foto Åke Blomqvist

Frej
Foto Åke Blomqvist

Frej
Foto Åke Blomqvist

Frej
Foto Åke Blomqvist

Frej
Foto Åke Blomqvist


FREJ i Svartvik 20 juli 2011
Det verkar som om en park har anlagts runt om FREJ.
Frej
Foto Christer Samuelsson

Frej
Foto Christer Samuelsson


FREJ i Svartvik 15 augusti 2011
Frej
Foto Roger Lundmark


FREJ i Svartvik - 4 juli 2012
Frej
Foto Harald Lorentzen


FREJ i Svartvik - 2 januari 2013
Frej
Foto Åsa Edling

Frej
Foto Åsa Edling

Början på slutet för FREJ. Transperteras bort av kommunen för upphuggning - 13 december 2017.
Frej
Foto Martin Wisten

Frej
Foto Martin Wisten

Frej
Foto Martin Wisten


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan