Gamleby

Oregistrerad
Byggd 1858 vid Oskarshamns Varv (Järn)
23,02 x 3,92 x 2,56 m - 53,61 / 17,60 (MB 1883)
23,03 x 3,82 x 2,56 m - 53,81 / 18,39 (SV 1918)
Maskin: Okänd ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av en 2cy comp.ångmaskin (290 – 510 x 370 mm) på 100 Ihk från okänd tillv. (1884)

Byggdes som passagerarbåt för Gamleby Ångfartygsbolag /A E Holm/, Gamleby som GAMLEBY. Köptes av Sundström & Ekbäck, Piteå eller Luleå 1875 som 1891 överlät till Munksunds Sågverks AB, Piteå. Namnet från 1875 FREY och gagnet bogserbåt. Fick ny maskin 1884 och ny panna 1891. Överfördes sistnämnda år till Munksunds Sågverks AB, Piteå, men såldes för 10.000 kr till Johan Valtari, Haparanda 1913. Återtogs 1914 av AB Storfors och såldes av AB Ytterstfors-Munksund 1918 till Granviks Sågverks AB, Seskarö som ca 1921 flyttade båten till Raahe Oy, Martinniemi där hon döptes om till KELO. 1970 köptes båten av en okänd och ombyggdes till passagerar/fritidsfartyg. Återfick namnet FREY och låg i maj 2004 i Åbo.
Text Bengt Westin (Källor: Riksarkivet-Inspektionsrapporter via Bernt Fogelberg, Munksunds AB - kapitalböcker, AB Båtvik rapporter mm (SCA-arkivet Merlo), Arne Sundström Länsp.3-1998)


FREY
Foto ur Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund

FREY i Åbo - 23 juli 2000
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan