Frey

Oreg
Byggd 1870 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 211 (Järn)
17,34 x 3,82 x 1,98 m - 33,87 / 22,28 (SV 1915)
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes som passagerarbåt med namnet SCHEELE för Köpings Rederi AB. Såldes 1872 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm och döptes om till FREY eller FREJ, och blev bogserbåt, men 1881 kom båten till Ådalen, köpt av C.R. Eriksson och Theodor Finne von Melstedt, Utansjö. Stockholms T & B har i dessa dagar till apotekare C.R. Eriksson och grosshandl. T. Finne von Nalstad, såldt bogserång. ’Frej’ (f.d. Scheele) till ett pris af 15.000 kr. Fartyget kommer att användas vid Utansjö Bruk till bogsering å elfven och får namnet ’Utansjö’. (HP 3/5 1882). De kallade båten UTANSJÖ vilket ändrades till BRUNNE då Finne von Melstedt hyrde ut båt och Brunne ångsåg till C.L. Carleson, Härnösand. Såldes via Hernösands Enskilda Bank 1889 för 6 500 kr till Frånö AB sedan Carlesson avlidit. Auktion å…. samt ångbåtar hölls idag å handl. Cederlunds kontor i Gådeå. …Ång ’Brunne’ liggande i Brunne inropades af konsul Versteegh för 6.500 kr. (VA 10/11 1890). Ångarne ’Argo’ och ’Brunne’. De anbud som å dessa ångare afgövos blefvo ej antagne. (VA 7/11 1890). I stället såldes båten för 5 369 kr 1890 till Hj. Wessman, Nora. Ett bolag som inköpt ång. ’Brunne’ konstituerades den 1:a ds i Nora sockenstuga. Ång. har fått namnet ’Nora’ och skall trafikera Noraström-Nyland. (HP 4/5 1891). Hon byggdes om till passagerarbåt igen, med namnet NORA, och överfördes till Nora-Nylands Ångbåts AB. Flyttades till Noraströms Nya Ångbåts AB 1901 och vid den stora fusionen 1917 transporterades hon på Hernösand-Sollefteå Ångbåts AB, Härnösand. Blev utrangerad som passagerarbåt 1939 och köptes då av John Nordlander, Ullånger som sålde 1940 till Pr/ Helmer Lundgren, Ullånger. John Edvin Hållander, Nyadal blev siste ägare 1947 och han använde båten till 1957 då den skrotades i Hornöviken, Nyadal.
Text: Bengt Westin


NORA
Foto i Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

NORA
Foto J Robert Boman via Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan