Frigga

2785
Byggd 1883 vid J. och C.G. Bolinders Mek. Werkstads AB, Stockholm (järn)
19.50 x 4,00 x 2,52 m - 45,88 / 14,91 (SS 1933)
Maskin: Varvets ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av en Motalamaskin på 110 Ihk 1902 (från 1698 Hero)

Byggdes för Carl Johan Bång, Stockholm som HERO. Köptes i april 1900 av Stockholms Transport & Bogserings AB. Byggdes om ganska rejält på Ekensbergs varv 1902 och fick panna och maskin från HERO. Då T & B redan hade en HERO ändrades namnet i juni 1914 till FRIGGA. Båten användes ofta för lustresor i skärgården och i Mälaren och var av den anledningen vitmålad? Transportbolaget gick i konkurs 1924 och övertogs då av Stockholms Enskilda Bank som ändrade firman till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, och 1926 bildades ett nytt Stockholms Transport & Bogserings AB. Såldes i dec. 1955 för 9.500 kr till Ragnar Stenström, Stockholm som skrotade båten succesivt vid Strandvägen i Stockholm.
Text: Bengt Westin

HERO
Vykort ur Bengt Westins saml.

Foto ur Malte Erikssons saml. (A Svinhufvud) via Bengt Westin

FRIGGA på lustresa
Vykort i Christer Samuelssons saml.

FRIGGA
Foto okänd i Christer Samuelssons saml.


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan