Fritz

SFC-5293
FRITZ byggd 1957
10,00 x 3,00 x 1,78 m. 15 kW. (SS 2004)
Användes av Modo som bombåt tillsammans med HÖKEN vid Domsjösågen. Användes också vid flottläggningar. Ägdes 2004 av Hübinette Dykentreprenad, Hudiksvall. Har under 2007 köpts av Stocka hamn.


FRITZ på slipen i Stocka, 18 september 2007.
Foto: Urban Backman

Foto: Urban Backman

FRITZ vid Mälarvarvet - 27 augusti 2008
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter

FRITZ i Stocka - augusti 2017
Foto: Anders Winter


Tillbaka till Mo & Domsjö
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan