Fryken V

Byggd okänt år, troligen som fritidsbåt. Det klinkbyggda skrovet var utfört av fura och ek.
Längd 8,25, bredd 2,10 och djupgående 0,80 meter.
Motor: Seffle, typ 17 BF, 10 hkr vid 550 v/min. Motornummer; 1657.

Båten har tillhört Fryksdalens Flottningsförening sedan 1928 och var således en av flottningsföreningens första mindre bogserbåtar. Båten användes på Övre Fryken från 1928 och under ett antal år i början av 1950-talet tjänstgjorde båten även i Mellan-Fryken. Det sista driftsåret var 1956, och påföljande år lades båten upp. Båten såldes 1959, enligt en anteckning, men det framgår inte till vem eller vart den såldes.
Text: Håkan Larsson


Fryken V ligger förtöjd invid land i Bada, en dryg halvmil söder om skiljestället i Oleby. Mannen som står nere på durken är David Sandberg, som vanligtvis körde systerbåten Fryken IV, men det är tänkbart att han även var förare av Fryken V. Bilden har ställts till förfogande av Davids dotter Marianne Uppvall.
Foto hos Marianne Uppvall via Håkan Larsson


Tillbaka till Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan