Fryken IV (1)

Byggd i slutet av 1920-talet i ek.
8,2 x 2,15 x 0,95 m.
Motor: Seffle typ 18 BF på 13 hk vid 550 varv/min. Motornummer 1893 indikerar ca. 1929

FRYKEN IV var en av Fryksdalens Flottningsförenings äldsta båtar. Ursprunget är okänt men det är troligt att båten byggdes i slutet av 1920-talet. Båten användes främst i Mellan-Fryken vid landrensning och mottagande av virke som levererades av skogsägare utefter sjöns stränder. Båten skrotades (höggs upp) på hösten 1956 men motorn togs tillvara för att monteras in i ersättaren, den nya Fryken IV, som levererades påföljande vår.
Text: Håkan Larsson


Det finns inga kända foton av träbåten Fryken IV, däremot har avsnitt ur båtens driftsdata kunnat bevaras. Följande bilder visar ett kort ur Fryksdalens Flottningsförenings kartotek över sina båtar.
Foto Håkan Larsson

Foto Håkan Larsson


Tillbaka till båtar på Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan