Bogserbåten Furö.

(ex. Metviken , Hjälparen II)

Beställd 1918 på Metvikens Mek. Verkstad, Vasa, Finland, som Metviken No 1 tillsammans med systern Metviken No 2, möjligen av ryska beställare. Efter strider på varvsområdet mellan "röda" och "vita" under det finska inbördeskriget, användes de ännu inte färdiga båtarna till att fly med till Sverige. 1919 kom man till Sundsvall. På släp hade man även en pråm fylld med ved, för att klara bränsleförsörjningen på överresan (enligt Rune Högström). Metviken No 1 och Metviken No 2 köptes av John Ernst August Jernberg för 130 000 kr till sitt bolag Elektriska Svetsning & Bogsering AB. Båtarna döptes om till Hjälparen och Hjälparen II. (Svensk Skeppslista stavar dem Hjelparen).
Måtten var (M 1) 21,68 x 5,05 x 2,20 m resp. (M 2) 21,48 x 5,05 x 2,20 m. Varvets 2 cy ångmaskin om 180 ihk framdrev båtarna.
Hjälparen II behölls av Jernberg. Hon infördes i skeppsregistret den 10 april 1922 som 6743 och blev en av de mer kända Sundsvallsbogserarna i Svetsningsbolagets tjänst fram till den 24 augusti 1947 då hon, för 60 000 kr såldes till John Anton Valtari, Haparanda, som döpte om henne till Furö. Överförd till Sävis Såg AB (Bruno Valtari) Haparanda, den 5 maj 1952. Havererade i Staffansviken året därpå. Enligt inspektör den 27 april 1954: Upphuggits efter haveri.
Text Bengt Westin

Komplettering av de första åren:
Det har inte varit något inbördeskrig i Vasa, ryska militären avväpnades i Vasa med omnejd i slutet av januari 1918. Senare utvecklades det till ett inbördeskrig i Tammerfors med omnejd och söderut och mot sydost. Kriget var slut i början av maj 1918. Det var en hård isvinter, isbrytare måste assistera länge på våren, inga halvfärdiga båtar kunde ta sig till Sverige. Arbetarnas krav på åtta timmars arbetsdag gick igenom först efter ett halvt års förhandlingar, avbrutna av strejker, Lennart Backman hade drygt nittio procent av aktiekapitalet i Metvikens mekaniska verkstad. Kanske är det den här arbetstidskonflikten som har av den muntliga traditionen växt till ett inbördeskrig mellan röda och vita. METVIKEN och METVIKEN 2 byggdes på Metvikens mekaniska verkstads varv 1918 - 1919 och besättningar inmönstrades 23/9 1919. Skonertskeppet AKME som avriggats till pråm bogserades med trämassalast, ca 27/9 råkade pråmen AKME ut för något haveri. Enligt köpebrev 9/10 1919 såldes METVIKEN och METVIKEN 2 till John Ernst August Jernberg i Sundsvall.
Text: Alf Grop (Källor: Oy Lennart Backman Ab:s historik, fartygsregisterhandlingar, hamnjournaler och inmönstringar på Vasa landsarkiv.)


METVIKEN
Metviken
Foto: Okänd via Jari Pellas

Modell av METVIKEN på Vasa Sjöfartsmuseum.
Foto Lars-Jonny Landström

HJÄLPAREN II
Hjälparen II
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

FURÖ
Furö
Foto: Wiking Waltari via Bengt Westin

FURÖ i Finland - 1950
Furö
Foto: Lennart Hedlunds saml.

FURÖ - 1950
Furö
Foto: Lennart Hedlunds saml.

FURÖ - 1950
Furö
Foto: Lennart Hedlunds saml.

FURÖ i Säivis - 1950
Furö
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan