Furu

LDXV
Byggd 1896 vid Stettiner Oderwerke - Møller & Hollberg, Stettin (stål)
27,71 x 5,10 x 2,25 m – 107,64 /
Maskin: Varvets 2cy comp. ångmaskin på 35 Nhk, ersatt av motor å 700 hk

Byggdes för Dittman & Kohnke, Stettin som WORTH. Var antagligen passagerarfartyg. Såldes 1898 till Schwedt-Stettiner Dampschiff Ges. Stettin som sålde vidare 1900 till C Feuerlohsst, Stettin. Kom till Danmark den 4 april 1906, köpt av Vejle Dampbåde, Vejle och då omdöpt till CARL HANSEN, men samma år blev Karl Nilsen A/S, Köpenhamn ägare. Till ett tredje land, Norge, kom båten den 6 feb 1917 förvärvad av O A Karlsen, Fredrikstad och då blev namnet FURU.

Tjänstgjorde för marinen som isbrytare i Horten åren 1917-1919 innan hon såldes till Brödrene Andreassen, Fredrikstad 1928. Hyrdes av norska marinen 1939 och samma år ombyggd till bogserbåt. Beslagtogs av tyskarna 1940, managerad av Conrad Simonsen och var bl a hjälpfartyg till TIRPITZ i Kåfjord 1943. Övertogs av Westergaard & Co, Oslo 1945 och återlämnades till ägarna i maj 1945. Renoverades samma år vid Sarpsborgs MV och fick en motor från en brittisk minsvepare. Blev liggande till 1949 då Br. Andreassen gick i konkurs.

Köptes 1950 av O Paulsen A/S, Greåker, Sarpsborg och utrustades för timmerbogsering. Övertogs 1979 av Industriskip A/S, Sarpsborg och därifrån 1980 till Edgar Svendsen A/S, Fredrikstad. Blev inte godkänd av skeppskontrollanten och blev liggande till 1984 då hon såldes för skrotning i Sandefjord. Köptes dock samma år av Skipsbrukt, Kristiansund som sålde till J C Møller A/S, Sæby i Danmark som sålde till Ragnar Barth, Oslo. Låg hela tiden i Fredrikstad där sjönk vid kajen den 22/2 1987.

Bärgade efter några dagar och såldes på tvångsauktion 1988 till Roar Nilsen, Holmestrand. Han satte in en 6cy Volvo (lastbils) motor på 280 hk och använde båten som bostad. Ny ägare igen 1991, Dag Henden, som sålde till Tore Bornkessel, båda Oslo. Den sistnämnde sattes in en Detroitdiesel på 280 hk och nu blev syftet lustbåt. Efter två ägare till i Oslo köptes hon av Furus Venner i Sarpsborg för 50 000 kr. De ämnade återställa henne till 1950-års skepnad, men i stället blev hon restaurang i Sarpsborg. Såldes för 55 000 kr den 26 maj 1998 till Svein Gunnar Soli Jensen, Fredrikstad. Finns fortfarande i Fredrikstad.
Text: Bengt Westin


FURU i Greåker - 3 juli 1969
Dockan i bakgrunden kommer från Sarpsborg Mekaniske Verksted
Foto Christer Samuelsson

FURU
Foto Harald Lorentzen

FURU i Sarpsborg 1996
Foto Knut Ragnar Holme

FURU i Fredrikstad 2006
Foto Knut Ragnar Holme

FURU i Fredrikstad mars 2010
Foto Knut Ragnar Holme

Foto Knut Ragnar Holme

Foto Knut Ragnar Holme

FURU, ANGELO och KJELL med Fredrikstadsbron i bakgrunden 1 maj 2010
Foto Knut Ragnar Holme

FURU
Foto Knut Ragnar Holme

FURU, ANGELO och KJELL upplagda på ett nytt ställe
Foto Knut Ragnar Holme

FURU
Foto Knut Ragnar Holme


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan