Fyrar.


Malören är den yttersta ön i Kalix skärgård. 1851 byggdes denna fyr, ritad av Gustav von Heidenstam. Fyren ersattes 1891 av en lägre fyr som inte krävde lika stor bemanning. Den var i drift till 1910 då den ursprungliga fyren åter kom i bruk, nu med en gasdriven utrustning. Skötseln övergick samtidigt till lotsarna. 1958 monterades en AGA-utrustning. 1967 försvann lotsarna från ön. Sedan 1984 svarar ett vindkraftverk för elförsörjningen.

Malörens fyr
Malörens fyr
Foto i Lennart Hedlunds saml.


Längst ut till havs, vid södra inseglingen till Piteå, ligger Rönnskärs fyr. Fyren flyttades hit 1905 från Sandhammaren i Skåne och är en "Heidenstamfyr". Vid flytten byggdes den på en bit och blev 37 meter hög och är därmed Sveriges högsta järnfyr (4:e högsta fyr i Sverige). Fyren släcktes runt 1970 men återtändes vid hundraårsjubileet 2005 och lyser numera från våren till isläggningen med tre blänk var femtonde sekund
Fakta: Skellefteå kommun

Rönnskärs fyr och lotsplats på ett äldre vykort - ca. 1920
Rönnskär
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Fotograferade vid fyren Pite Rönnskär är fr.v. Torsten Bergmark, okänd, fru Bäckman, okänd, Inez Lundström, okänd, okänd samt föreståndare Bäckman
Rönnskär
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Rönnskärs fyr och lotsplats på ett äldre kort
Rönnskär
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Kapellet, lotssignalstången samt stångmärket
Rönnskär
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Rönnskärs fyr 2003
Rönnskär
Foto: Lennart Hedlund

Lotssignalstången - 2003
Rönnskär
Foto: Lennart Hedlund

Stångmärket - 2003
Rönnskär
Foto: Lennart Hedlund


Furuögrunds fyrar 1904 - 2010

Furuögrunds övre fyr - 1912
Furuögrund
Foto via Lennart Hedlund

Furuögrunds övre fyr - 1987
Furuögrund
Foto Lennart Hedlund

Furuögrunds nedre fyr - 1912
Furuögrund
Foto via Lennart Hedlund

Nedre fyren 1950-talet
Foto Lennart Hedlunds saml.

Furuögrunds nedre fyr - 2008
Furuögrund
Foto Lennart Hedlund

Furuögrunds övre och nedre fyr, byggda 1904 är sedan våren 2010 nedsläckta - 20 maj 2010
Furuögrund
Foto Lennart Hedlund


Fyrplums vid Jävre - okänt år
Foto: i Lennart Hedlunds saml.

Redo att bogseras iväg
Foto: i Lennart Hedlunds saml.


Bondens fyr
Bondens Fyr
Foto: i Lennart Hedlunds saml.


Storbådans fyr
Ligger mellan Långroudden och Järnäs (mellan Örnsköldsvik och Umeå). Byggd 1913
Storbådan
Foto: Pierre Huisman


Storbådans fyr
Ligger mellan Långroudden och Järnäs (mellan Örnsköldsvik och Umeå). Byggd 1913
Storbådan
Foto: Pierre Huisman


Kasunfyren Sydostbrotten under bygge i början av 1960-talet.
Båtarna är Sjöfartsverkets BYGGAREN, SAGA och CARITANA
Sydostbrotten
Foto: Lars Brändström

Sydostbrotten
Foto: Lars Brändström

Sydostbrotten
Foto: Lars Brändström

Sydostbrotten
Foto: Lars Brändström


Högbondens Fyr
Sedd från landsidan. Fyrpersonalens bostäder är numera vandrarhem.
Högbonden
Foto: Jarl Larsson


Vega med Märket´s fyrkasun på släp. Tillfälligt uppankrad SV om Åstön, på norra delen av Sundsvallsbukten, p.g.a maskinproblem. Fick assistans av Lotsbåt 145.
Märkets fyr
Foto: Jarl Larsson


Bellonagrundet
N 60-22.1 O 18-23.7
Bellonagrundet
Foto: Jarl Larsson

Bellonagrundet efter påsegling november 1992
Bellonagrundet
Foto: Jarl Larsson

Djurstens fyr
N 60-22 O 18-24
Här har funnits en fyr sedan 1760-talet. Nuvarande fyr är från 1839.
Djurstens fyr
Foto: Jarl Larsson


Hällgrunds angöringsfyr...
Hällgrundet
Foto: Christer Samuelsson

...med en fågelskrämma i form av en uv...
Hällgrundet
Foto: Christer Samuelsson

..vem bryr sig, inte skarven i alla fall
Hällgrundet
Foto: Christer Samuelsson


Otterhällans fyr
Vid inloppet till Sandarne/Söderhamn
Otterhällan
Foto: Christer Samuelsson

Otterhällan
Foto: Christer Samuelsson


Ingaskärs fyr i Stocka
Ingaskär benämns även Lotsskäret.
Ingaskär
Foto: Håkan Löfgren


Fyren vid Blockhusudden
Blockhusudden
Foto: Lars Johnson 4/8 2007 från isbrytaren Sankt Erik


Fyren på Fjäderholmarna
Ännu fungerande AGA-fyr
Fjäderholmarna
Foto: Lars Johnson 4/8 2007 från isbrytaren Sankt Erik


Fläsklösa fyr.

1973.
Fläsklösa fyr
Fläsklösa fyr

1998.
Fläsklösa fyr


Fyren på Halls holme.

1998.
Halls holme


Fyren på Fifong - Södertälje skärgård
Fifong
Foto: Lars Johnson juli 1977


Fyren på Törnskär - Södertälje skärgård
Törnskär
Foto: Lars Johnson juli 1978


Landsorts fyr (N58° 44,5' / O17° 52,4') på ön Öja, är Sveriges äldsta bevarade fyr, byggd i början av 1670-talet. Den ersatte en tidigare fyr byggd 1658. Lyshöjden är 44,5 meter över havet.
Landsort
Foto: Lars Johnson - 18 juli 2015

Landsort
Foto: Lars Johnson - 18 juli 2015

Landsort
Foto: Lars Johnson - 18 juli 2015

Landsort
Foto: Lars Johnson - 18 juli 2015


Huvudskärs fyr i Stockholms yttre skärgård. En första fyr uppfördes på 1880-talet, i form av en lanternin ovanpå fyrvaktarbostadens tak. Den ersattes 1931 av nuvarande fyr i betong som från början drevs av acetylengas, men är sedan 1990-talet solcellsdriven.
Huvudskärs fyr
Foto: Stig Larsson - 2016


Häradsskär fyr i Gryts skärgård (N58° 8,8' / O16° 59,7') uppfördes 1863, ritad av Gustav von Heidenstam byggd i järn
Höjd 29,4 meter.
Häradsskär fyr
Foto: Jens Magnusson - 28/12 2009

Fyrvaktarbostället vid Häradsskär fyr
Häradsskär fyr
Foto: Jens Magnusson - 9/2 2008

Häradsskär fyr
Foto: Jens Magnusson - 9/2 2008

Häradsskär fyr
Foto: Jens Magnusson - 9/2 2008


Sandsänkans fyr i Gryts skärgård
Sandsänkan
Foto: Jens Magnusson - 20/7 2009


Öländska fyrar.

På Ölands norra udde står fyren Långe Erik.
Långe Erik
Foto: Lars Johnson 28/6 2001

Långe Erik
Foto: Lars Johnson 28/6 2001

På östra sidan, vid Kapelludden.
Kapelludden
Foto: Lars Johnson 15/6 1991.

Byggd i järn 1872, 32 meter hög.
Kapelludden
Foto: Lars Johnson 15/6 1991.

Segerstads fyr.
Segerstads fyr
Foto: Lars Johnson 2/7 2001

På Ölands södra udde står fyren Långe Jan.
Långe Jan
Foto: Lars Johnson 2/7 2001

Långe Jan
Foto: Lars Johnson 2/7 2001


Vänerfyrar.

Hällekis fyr, stod för många år sedan på östra piren i Lidköping
Hällekis fyr
Foto: Hans Bleeker

Lidköpings fyr, sedd från vänergaleasen MINA
Lidköpings fyr
Foto: Hans Bleeker

Lidköpings fyr
Lidköpings fyr
Foto: Hans Bleeker

Navens fyr, ligger n.v. om Kållandsö i Vänern
Navens fyr
Foto: Hans Bleeker

Norra Klasgrundets fyr, ligger utanför Naven
Norra Klasgrundet fyr
Foto: Hans Bleeker


Pinhättans fyr(N 55 43,3 O 12 52,1) utanför Barsebäck. Tornet är 13 meter högt.
Pinhättans fyr
Foto: Niels Stummann

Pinhättans fyr
Foto: Niels Stummann

Pinhättans fyr
Foto: Niels Stummann

Pinhättans fyr
Foto: Niels Stummann


Svinbådan fyr är en kassunfyr byggd 1959 (N 56 09 O 12 33) i Öresund utanför Viken.
Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Telecentralen
Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Köket
Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Utsikt från helikopterplattformen mot Viken
Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann

Svinbådan fyr
Foto: Niels Stummann


Kullagrundets fyr (N 55´18 E 13´19) är Sveriges sydligaste fyr, byggd 1975.
Kullagrunds fyr
Foto: Niels Stummann

Kullagrunds fyr
Foto: Niels Stummann

Kullagrunds fyr
Foto: Niels Stummann

Kullagrunds fyr
Foto: Niels Stummann

Kullagrunds fyr
Foto: Niels Stummann

Kullagrunds fyr
Foto: Niels Stummann


Höllvikens fyr, syd om Öresundsbron, inseglingen mot Falsterbo kanal.
Höllviken
Foto: Niels Stummann

Höllviken
Foto: Niels Stummann

Höllviken
Foto: Niels Stummann

Höllviken
Foto: Niels Stummann

Höllviken
Foto: Niels Stummann

Höllviken
Foto: Niels Stummann

Höllviken
Foto: Niels Stummann


Alla Flintrännans fyrar samlade på ett ställe - ca 1997

Farleden mellan fyren Flintrännan NO och Flintrännan SV är ca 8 Nm lång och 370 meter bred. Minsta djupet är 8,4 meter. Öresundsbron korsar Flintrännan och där är den segelfria höjden på bron 55 meter. Farleden leder sjöfarten genom Öresund.
Flintrännan
Foto: Ulf Joachimson via Niels Stummann


Flintrännan NO fotograferad under mars 2013
Flintrännan
Foto: Niels Stummann

Flintrännan
Foto: Niels Stummann

Flintrännan
Foto: Niels Stummann

Flintrännan
Foto: Niels Stummann

Flintrännan
Foto: Niels Stummann

Flintrännan
Foto: Niels Stummann

Flintrännan
Foto: Niels Stummann

Flintrännan
Foto: Niels Stummann

Flintrännan
Foto: Niels Stummann


Drogden fyr. Drogden är farleden i Öresund mellan Saltholm och Amager. Trafiken är tät här, med ca. 30 000 fartyg per år. Drogden fyr som ligger i den södra delen av rännan, är en av de sista bemannade fyrarna i Danmark.
Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

TOR CORONA är ett av alla de 30 000 fartyg som årligen passerar utanför fyren
Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

Fyrvaktare Flemming
Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

Generatorn
Drogden fyr
Foto: Niels Stummann

Tillsyningskuttern GERDA
Drogden fyr
Foto: Niels Stummann


Sydvesten är den sydligaste fyren i Flinterenden
Sydvesten fyr
Foto: Niels Stummann

Sydvesten fyr
Foto: Niels Stummann

Sydvesten fyr
Foto: Niels Stummann

Sydvesten fyr
Foto: Niels Stummann

Sydvesten fyr
Foto: Niels Stummann


Omø fyr på ön Omø i Storebælt - 20 maj 2016
Omø fyr
Foto: Niels Stummann

Omø fyr
Foto: Niels Stummann

Omø fyr
Foto: Niels Stummann

Omø fyr
Foto: Niels Stummann

Omø fyr
Foto: Niels Stummann

Omø fyr
Foto: Niels Stummann

Omø fyr
Foto: Niels Stummann

Omø fyr
Foto: Niels Stummann


Fyren på Christians Ø, som består av tre mindre öar, med en bofast befolkning av 100 personer varav 20 barn. Ögruppen ligger ca 20 km nordöst om Bornholm i Danmark. Fyren återfinns inuti en gammal borg.
Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann

Christians Ø
Foto: Niels Stummann


Helnæs fyr på Fyn.
Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Fyrvaktarens bostad
Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann


Fortet Trekroner har vaktat inloppet till Köpenhamn i 300 år. Fyr sedan 1858.
Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Fyrvaktare Jan Madsen från CMP. (Copenhagen Malmö Port)
Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner fyr - våren 2016
Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann

Trekroner
Foto: Niels Stummann


Tillbaka till startsidan