Gösta Berling

3777
29,7 x 6,2 m. 156 br.ton
Maskin: 220 hkr

Byggdes 1899 av KMW Karlstad.
Selma Lagerlöfs succéroman Gösta Berlings saga skapade ett stort publikintresse för Frykensjöarna och Fryksdalen. Den goda tillströmningen av resenärer gjorde det möjligt för Ångbåtsaktiebolaget Fryksdalen att köpa in två nybyggda ångfartyg, som var bland de mest eleganta som någonsin har seglat i den svenska insjöflottan. De båda båtarna, som fick namnen Gösta Berling och Selma Lagerlöf, sattes i trafik 1900 respektive 1905. Turisthotellet, som ses mitt för aktermasten, bytte samtidigt namn i marknadsföringssyfte – till Hotell Björnidet, eftersom Torsby kallades så i romanen. Gösta Berling, som var det något större och vackrare av de båda fartygen, trafikerade Frykensjöarna fram till 1931, då hon lades upp som en följd av att tåg och landsvägsfordon hade blivit en svår konkurrent till ångbåtarna som kommunikationsmedel. Den mera praktiskt byggda systerbåten Selma Lagerlöf fortsatte att segla ensam under ett par decennier sedan Gösta Berling hade skurits ner till skrot i Fryksta 1940.
Text: Håkan Larsson


Turistångaren Gösta Berling lägger ut från Torsby hamn för att anträda sin jungfruresa år 1900
Foto August Pehrsson i Håkan Larssons saml.

Gösta Berling under insegling i mynningen av Röjdälven, på väg mot sin destination, Torsby hamn. Fotografiet torde vara taget under något av de första fem åren på 1900-talet. Under de första seglationsåren hade fartyget ett ornament målat på stänkbordet i fören. Detta blev senare övermålat med vit färg. Vidare tillkom något senare en vit bryggskärm som bar fartygets namn.
Foto: Okänd, ur Erling Ärlingssons bildsamling / Sahlströmsgårdens bildarkiv via Håkan Larsson (även bildtext).

Ångbåtarna Gösta Berling, Selma Lagerlöf och Fryksdalen, i vinterförläggning vid Torsby faktori den 21/12 1924 kl. 1.55 em.
Foto och anteckning: G. H. Arrhénborg, Torsby, via Håkan Larsson.

Ångbåten Gösta Berling passerar Sunne
Vykort i Niels Stummans saml.


Tillbaka till båtar på Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan