Garibaldi

Oregistrerad
Byggd 1867 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 177 (Järn)
13,12 x 2,83 x 1,80 m – 17 / u.10 (SV 1916)
Maskin: Varvets ångmaskin på 30 Ihk, ersatt okänt år av en vid Hernösands V & V tillverkad comp. ångmaskin på 50 Ihk.

Byggdes för AB J.E. Wænerlund, Göteborg som passagerarslupen GARIBALDI. Köptes 1870 av Hernösands Ångsågs AB och ombyggdes till bogserbåt, men överfördes genom fusion till Björknäs AB 1913. Då björknäsbolaget konkursade 1922 övertogs tillgångarna den 20 juni 1923 av Svenska Handelsbanken (AB Handion) som senare samma år ombildade bolaget till Björknäs Nya AB. Köptes av konkursförvaltaren 1925 för 11 000 kr av Frans Olsson, Furuögrund. Frans avled 1941 och båten övertogs av sonen Jonas Olsson till 1946 då Erik Berglund blev hälftenägare. 1951 köptes båten av Eriks son, Fritiof Berglund, Kåge. Utrangerades och skrotades i Furuögrund 1957.
Bengt Westin

Under Furuögrundstiden bogserade GARIBALDI timmer från Byske älv till Kolviken samt användes vid strandrensningar. Bogserade även massapråmar ut till lastångarna på redden i Furuögrund.
Lennart Hedlund


GARIBALDI i Härnösand 1926
Foto i Bengt Westins saml.

GARIBALDI troligtvis i Båtvik
Foto i Rolf Forssén´s saml. via Lennart Hedlund

GARIBALDI - 1936
Foto NV (Norra Västerbotten ) - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

GARIBALDI i Furuögrund på 1940-talet
från vänster Andreas Alfsén, Alfred Olsson, Elof Norlund samt Jonas Olsson.
Foto i Lennart Hedlunds saml.

GARIBALDI i Båtvik - 1944
Foto i Båtviks byagård fotosaml. via Lennart Hedlund

GARIBALDI på pråmslipen i Furuögrund, 1952
Foto i Lennart Hedlunds saml.

GARIBALDI´s livbojar och en lanterna finns bevarade i byagården i Båtvik.
Foto Lennart Hedlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan