Georg

Oregistrerad
Byggd 1897 vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg (järn)
16,20 x 3,90 x 2,22 m – (SS 1917)
16,23 x 3,93 x 2,20 m (SV 1915)
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för D. J. Berggrens Bogserings & Transport AB, Stockholm som GEORG, ett företag som 1909 köptes av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. 1925 gick T & B i konkurs och övertogs av Stockholms Enskilda Bank AB, Stockholm som bildade Stockholms Nya T & B, Stockholm, vilket den 28 okt 1926 ändrades till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Utrangerades och såldes den 28 aug 1952 till Sture Sjögren, Stockholm. En plåtslagare som hette Leif på Finnboda varv, räddade båten och byggde om den där under 1960-talet. Användes eventuellt som förrådspråm vid varvet.
Text: Bengt Westin, kompl. Mats Gunnar Lundin


GEORG
Foto ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

GEORG vid Årstadal - 18 oktober 1974
Foto Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

GEORG vid Blockhusudden - 27 juni 1976
Foto Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

GEORG vid Lilla Essingen - 23 april 1983
Foto Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

GEORG - 22 november 2014
Foto Mats Gunnar Lundin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan