Georg

Oregistrerad
1877 – Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 266 (Järn)
SV 1915: 14,93 x 3,46 x 1,69 m
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på 40 Ihk, ersatt okänt år av okänd ångmaskin på 60 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som GEORG. Såld före 1915 till Forsberg & Mark AB, Göteborg och 1918 till Johnson, Engelhart & Co, Göteborg. Okänt öde, sannolikt skrotad.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan