Briggen Gerda.


Gerda

Den ursprungliga Gerda sjösattes 1868 vid O.A.Brodins skeppsvarv i Gävle. Jungfruresan gick med en last av 82 ton stångjärn och 515 kubikmeter bräder till Grimsby i England. Gerda seglade sedan i atlant- och nordsjöfart till 1930. Efter att ha legat som museifartyg ett antal år i Gävle, så förföll hon p.g.a. bristande underhåll, och sjönk till och med vid kajen. 1959 sprändes och brändes resterna.
Den nybyggda Gerda sjösattes i Gävle den 9 juli 2000. Föreningen Briggen Gerda försattes i konkurs 15/6 2010, såld till Erha Invest Ab, Ljusdal, vilka dagen efter sålde till Fregatti Oy Yrituspalvelut, Helsingfors. Avregistrerad 18/6 2010.GERDA vid okänd hamn
Foto: Artur Boström från Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum samlingar via Lennart Hedlund

Briggen GERDA (Sveriges enda brigg när fotot togs) om 200 reg.ton, längd 33,28 m, bredd 8,15 m.
Fartyget är på resa från Hobro, Danmark till Sandvik, Stockholm med last av ben, och ligger förtöjd vid ledverket söder om slussen (Södertälje) för tullvisitation. 22/11 1929.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Fotot taget strax söder om Mälarbron å östra sidan av bogserbåten SÖDERTÄLJE KANAL bogserande briggen GERDA. Man kan även å kortet längst till höger se det å kanalholmen kvarstående landfästet av gamla landsvägsbron. 22/11 1929.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

GERDA i hemmahamnen Gävle
Vykort i Bengt Westins saml.

GERDA
Vykort i Bengt Westins saml.


GERDA under byggnad i Gävle
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

Beckholmen 17 augusti 2005

Gerda

Gerda

Gerda

Gerda

Nybrokajen 23 augusti 2005

Gerda

Gerda

Gerda

Nybrokajen 24 augusti 2005

Gerda

Gerda

Gerda

Gerda

GERDA på besök i Härnösand 18 juni 2008
Foto: Bengt Westin

Foto: Bengt Westin

Foto: Bengt Westin

Foto: Bengt Westin


Gerda på ingående till Gävle efter en tur till Söderhamn

Gerda
Foto: Lasse Olsson


Deras egen hemsida


Tillbaka till startsidan