Gerdt

Byggd vid Hernösands Mekaniska Verkstad 1904
13,20 x 3,15 x 1,1 m. depl ca 13 ton.
Maskin: ångmaskin av varvets konstruktion på 25 ihk, ersatt 1953 av en Seffle 210 BF kulmotor på 50 hkr.

Byggd som en öppen varpbåt för räkning Nedre Dalälvens Flottningsförening. Kontrakt Hernösands MV & Varfs AB den 9 dec. 1903: För Nedre Dalelfvens Flottningsförening, en varpångbåt ”Gerdt” om 45 x 10,8 x 3 fot, en maskin om 25 Ihk, en panna om 7,84 kg. Leverans: Per jernväg under maj månad. Pris: 19.800 kr. Ombyggd vid Lidwalls & Söner AB i Leksand 1953-54 då båten även motoriserades. Flottningen avslutades 1973 och GERDT avsattes till det planerade flottningsmuseet i Gysinge. GERDT byttes bort 1978 och hamnade i Leksand. Efter att ha legat upplagd ett antal år, bl a vid flottningsföreningens gamla varv i Övermo, så såldes båten till Anders Winter och Mats Nordqvist. Sedan 1997 är Anders ensam ägare. K-märkt 2007. Såld september 2010 till Johan Lövris
Fakta: Anders Winter (ur Varpbåten Gerdt 100 år på Dalälven), kompl. Bengt Westin (källa: ASEA:s arkiv i Härnösand, ett arkiv som numera är skingrat och till större delen förstört!)


GERDT vid By Näsbruk - 1920
Foto Anders Winters saml.

GERDT - 1978
Foto Anders Winter

GERDT - april 1996
Foto Anders Winter

GERDT - 2010
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

GERDT är K-märkt sedan 2007
Foto Anders Winter

GERDT på Övermo varv - 21 maj 2011
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

GERDT på Rättviken 5 augusti 2011
Foto Anders Winter

GERDT på Österviken vid Siljans Fartygsförenings höstträff - 8 september 2012
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

GERDT i Leksand - 9 februari 2013
Foto Anders Winter

GERDT på Övermo Varv - 12 april 2017
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

GÖRAN, BAXI, GERDT, ISJÖN I, NECKEN och NOCTURNUS i Leksand - 1 september 2018
Foto Anders Winter

GERDT - 18 september 2018
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan