Gerrit Wessels

Byggd 1968
187 brt.
Maskin: 3 670 hk

Emder Bugsier- und Bergunggeschaft/P.W. Wessels, Emden som GERRIT WESSELS. Såld i oktober 1977 till (okänd) Buenos Aires, Argentina.
Fakta: Conny Gustavsson


GERRIT WESSELS
Foto: Conny Gustavssons saml.

GERRIT WESSELS med Neptunbolagest pråm HERA i släp. Ekipaget har lämnat Hammarbyhamnen och passerar bron vid Danvikstull.
HERA med en last av ca 15 000 kubikmeter massaved. Troligen hade virkesbuntarna gjorts i ordning inne i Mälaren och bogserats fram till pråmen som lastade med sina kranar direkt från sjön.
GERRIT WESSELS gick på charter hos Neptunbolaget under lång tid under 1970-talets första hälft.
Foto: Nils Öbergs saml.

Foto: Nils Öbergs saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan