Bogserbåten Viking 2.

SHDR – 10753 (19/3 1965)
Byggd 1878 vid W. Lindbergs Verkstad & Varfs AB, (Södra Warfvet) Stockholm Nb 143 (Järn)
19,18 x 4,39 x 2,30 m – 51,07 / 4,24 (MB 1961)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 80 Ihk, ersatt av 2st GM-Detroit G.71 på 2 x 145 Ehk på 290 Ehk (1955) och 1991 av en Scania DSI 14 Dieselmotor på 480 hk

Byggdes för grosshandlare C A Callin i Nyland som NEPTUN. Skrevs 1879 på Brunne Ångsågs AB som Callin var delägare i, men såldes i dec. 1881 till Dals Ångsågs AB, Nya Dal, för 10 000 kr. Namnet ändrades till DAL 1891. Ång. ’Neptun’ har af grosshandl. O.V. Nossbom sålts till Dals Ångsåg. (VA 7/12 1881). Dals ångsågs AB ha till kapt. O. Forsberg försålt ång. ’Dal’ för 14.000 kr. VA 16/5 1887. Köpet af ’Dal’ blef ej af . (VA 18/5 1887). Överfördes till Mo & Domsjö 1897, som ägde både Dal och Domsjö, och var delaktig i flyttningen ut till Norrbyskär. Därifrån köptes båten av Noraströms sågverk ca 1910, och fem år senare övertogs detta sågverk av Tage Hedborg, som ändrade namnet till NORAFJÄRDEN. Då Hedborg 1930 tillträdde tjänsten som disponent vid Björkå AB, Lugnvik, tog han båten med sig, och där ändrades namnet till mer passande BJÖRKÅ. Såldes 1940 till Gävle Stuveri AB, Gävle då dessa behövde en ångbåt under andra världskriget, och omdöptes där till FREJ. Detta namn behölls även sedan hon den 28 dec 1945 köpts för 15 000 kr av Gottfrid Åström, Risögrund, men då bolaget 1954 ombildades till handelsbolag med Firma Rederibolaget G. Åström & Söner, Kalix döptes Åströmarnas båtar om till VIKING och denna blev VIKING 2. Gottfrid Åström avled 1965 och firman bestod därefter av Betty Eugenia, Bror Ingemar och Per Eskil Åström. Rederi AB Gustafshög i Umeå köpte henne 1976, och fyra år senare såldes hon vidare till Rundviks Bogser AB, Rundviksverken. 1981 förvärvades "Tvåan" av Erik Söderholm, Södertälje, och namnet ändrades till JIMMBJÖRN. Via Lars-Åke Jansson, som köpte 1991 för 10 000 kr, såldes hon i mars 1995 till Lennart Kjell, Södertälje och i okt 1998 till Stefan Magnusson, Stockholm. Låg flera år i Ragnhildsborg under ombyggnad till fritidsbåt och fick bl a upphöjd brygga av stål. Döptes 2004 om till GESAR och är numera helt ombyggd igen. Förvärvades 2016 av Kjell Lönnberg.
Text: Bengt Westin


DAL
Dal
Refoto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

DAL
Dal
Foto ur Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

NORAFJÄRDEN
Norafjärden
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

NORAFJÄRDEN under reparation i Nora 1925
Norafjärden
Foto Tage Hedborg via Bengt Westin

NORAFJÄRDEN
Norafjärden
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

NORAFJÄRDEN
Norafjärden
Foto Tage Hedborg via Bengt Westin

NORAFJÄRDEN
Norafjärden
Foto Tage Hedborg via Bengt Westin

BJÖRKÅ
Björkå
Foto J Robert Boman via Bengt Westin

FREJ
Frej
Foto ur Staffan Öbergs saml. via Bengt Westin

FREJ
Frej
Foto från Staffan Öberg via Bengt Westin

FREJ
Frej
Foto från Börje Åström

VIKING 2 djupdyker.
Viking 2
Foto via Roland Stoltz.

VIKING 2 på väg nedför älven, kanske från Vassholmen - 7 juli 1951
Viking 2
Foto Stig Jonsson

Viking 2 med ny överbyggnad, d v s efter 1955.
Viking 2
Foto via Roland Stoltz.

Viking 2
Foto via Roland Stoltz.

VIKING 2
Foto via Roland Stoltz

VIKING 2, fotograferad från SANDVIK i slutet av 1970-talet.
Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström

VIKING 2
Viking 2
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

VIKING 2
Viking 2
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

VIKING 2
Viking 2
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

VIKING 2
Viking 2
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

JIMBJÖRN
Jimbjörn
Foto Örjan Kronvall via Bengt Westin

JIMBJÖRN
Jimbjörn
Foto från Roland Stoltz.

JIMBJÖRN
Jimbjörn
Foto Bengt Westin

JIMBJÖRN
Jimbjörn
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

GESAR vid Norr Mälarstrand 23 november 2004.
Gesar

Gesar

GESAR - Norr Mälarstrand 12 februari 2005.
Gesar

GESAR - Norr Mälarstrand 20 mars 2005.
Gesar


GESAR
Gesar
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

GESAR vid Ragnhildsborgs Varv 12/8 2006.
Gesar
Foto: Lars Johnson.

Den nya styrhytten ser väldigt fin ut.
Gesar
Foto: Lars Johnson.

Rester av vinschen.
Gesar
Foto: Lars Johnson.

GESAR vid Ragnhildsborgs Varv 11/10 2007.
Gesar
Foto: Conny Åslund.

GESAR - 21 maj 2011
Gesar
Foto: Christer Samuelsson

GESAR, vid Norr Mälarstrand - 9 oktober 2012
Gesar
Foto: Bengt Westin

GESAR, vid Norr Mälarstrand
Gesar
Foto: Kjell Lönnberg

Gesar
Foto: Kjell Lönnberg

Gesar
Foto: Kjell Lönnberg

GESAR på slipen vid Ragnhildsborgsvarvet - 13 augusti 2022
Gesar
Foto: Henning Blick


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan