Geta kyrka

Kyrkan som troligtvis är uppförd på 1640-talet, är helgad åt Sankt Göran. De målningar som har tagits fram på väggarna är från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet.


Geta kyrka - 31 juli 2022
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Klocka från 1816 står i vapenhuset
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Predikstolen tillverkades 1842 av getasnickaren Isac Boman
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Orgelläktaren med en 8-stämmig Rieglerorgel från 1931
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Epitafier över far och son Johan Gyllenflög, herrar till Kodbolstad och Bastö. 1690-talet.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Votivskeppet föreställer PASSAT
Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till startsidan