Glytten


Byggd 1977 vid Damen Shipyard, Holland
9,9 x 3,5 x 1,9 m.
Diesel på 142 kW. 1,3 tons dragkraft.

Byggd ev. för räkning Skånska Cementgjuteriet (Skanska). Numera hos Terramare, Finland.
Fakta: Håkan Sundström


GLYTTEN i Husum i samband med kajbygge och muddring där - 15 september 2015
Foto Håkan Sundström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan