Gnarp

Oregistrerad
Byggd 1853 vid Bergsunds Mek. Verkstad, Stockholm (järn)
26,42 x 3,86 x ?? m
Maskin: Varvets ångmaskin (sidohjul) på ?? Ihk

Byggdes för Eric Dahlbergs Bolag, Stockholm som passagerarfartyget ERIC DAHLBERG för trafik på traden Stockholm – Södertälje. Såldes 1857 till Ekolsunds Ångfartygsbolag där namnet blev EKOLSUND. Såld igen 1862 till S. Dunér, Stockholm som döpte till ADELE innan hon 1863 köptes av Djurgårds Ångbåtsbolag, Stockholm som döpte om till WAXHOLM. Bolaget ombildades 1869 till Waxholms Ångfartygs AB och 1871 sålde de till Ströms Bruk AB, Stocka där hon blev blev bogserbåt med namnet GNARP innan hon 1876 såldes till ett bolag i Hudiksvall där hon kallades IDOG och blev passagerarbåt igen. Överfördes till Ångfartygs AB Idog, Enånger den 15 juli 1876 och gick mellan Hudiksvall och Söderhamn. Detta bolag upplöstes 1880 varefter båten utbjöds på auktion den 28 maj 1880, och då ingen köpte på ny auktion den 26 juni. Okänt öde.
Text: Bengt Westin (Källa: Kustångare)

Via Håkan Löfgren kommer följande kompletteringar från Hjalmar Åker:
Ångfartyget GNARP överfördes till ett rederi i Hudiksvall den 15 juli 1876 och byggdes om till passagerarfartyg. Det stod att läsa i Bollnäs tidning att för Ångbåts-Aktiebolaget Idog är bolagsordningen fastställd. Bolagets ändamål är att besörja kommunikationerna mellan Hudiksvall-Enånger-Söderhamn Styrelsen har sitt säte i Enångers Tingslag. Aktiebolaget skall utgöra 8000: - som bildas i aktier a 25: - till dess man med full betalning vid teckningen.

Av annons i Hudiksvallsposten 1877 framgår att IDOG under kapten Baumgardt avgick från Hudiksvall till Sundsvall söndagar och onsdagar kl. 12 midnatt. Till Enånger avgick IDOG lördagar kl. 8 fm anlöpande mellanstationer enligt turlista.
Kapten Baumgardts tre yngsta barn var födda i Harmångers socken. Troligen var boendeorten Stocka, vilket gör det troligt att att han förde båten under Stockatiden.

Enligt årspasset 1879 så har båten byggts om till propellerdrift. (I Teckla Svenssons noteringar står att bolaget inköpte HJULÅNGAREN IDOG vilket skulle betyda att den fortfarande 1876 var en hjulångare). Befälhavare var Enångerssonen (skeppar Lasse) L Enbom. IDOG framfördes även av Kapten Pontus Törnblom. I besättningen ingick även matros Larsson som hade en lön 41: - för sommarhalvåret. Kapten mottog en ersättning av 229: - för samma period. Driftskostnaden för kol och ved uppgick till 275:-. Omsättningen för tiden maj-sept. 1302: -. Av dagboken kan man vidare utläsa att trafiken mellan Gävle och Sundsvall blev ordnad sjöfart med A O Burman som kommissionär för trafik. På Ångbåtsbryggan uppfördes handelsbodar av Frank och Burman, för vilken den manhaftiga Anna Lindfors skötte kommersen

Bolaget upplöstes 1880. IDOG utbjöds till konkursauktion 28 maj 1880 ingen köpare. Ny auktion 26 juni 1880. Ett fartyg såldes från Enånger till Wifstavarf 1886 för 2000 kronor. Fartyget kan ha varit IDOG.

IDOG var det enda passagerarfartyget som ägts av Enångersbor och varit registrerat med Borka som hemmahamn.

Några egna funderingar av Håkan Löfgren:
På det enda kända fotot av Gnarp syns hon otydligt och endast den förliga halvan av fartyget är synligt. (bild nedan)
Pehr Wilhelm Cedergrens målning av hjulångaren Enköping ger en bild av ungefär hur Gnarp kan ha sett ut. ENKÖPING (1851) var något kortare än GNARP (1853). Ett annat fartyg som kan ha haft ungefär samma utseende som Gnarp är LJUNGAN (1865), samtliga byggda vid Bergsunds Mek. Verkst. Ytterligare ett Bergsundsbygge var MÄLAREN (1861).


Fartyg framför slottet i Stockholm 1863-64. Längst till höger skymtar fören på WAXHOLM.
Vykort i Lennart Rydbergs saml. via Håkan Löfgren

Förstoring av ovanstående bild
Vykort i Lennart Rydbergs saml. via Håkan Löfgren

Hudiksvallsposten 1877
Tidningsannons via Håkan Löfgren


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan