Goggen

LMIF
Byggd 1908 på Drammens Jernstøberi & Mek. Verksted, Norge (n.b. 23 - varvets sista) i stål
15,41 x 3,69 x 1,86 m. - 23,33/6,64 ton.
Maskin: okänd ångmaskin, ersatt 1964 av okänd motor, senare ersatt av en GM-diesel, 2005 ersatt av okänd motor

Byggd för räkning Krogstad Cellulosefabrik, Drammen som KROGSTAD. Året efter omdöpt till GILHUS hos Oplandsbruket, Drammen. 1924 såld till Einar Tøgern , Drammen och omdöpt till REIER. Såld 1940 till A/S Transport i Drammen. Motoriseras 1964. Blir okänt år såld till Birger Sørensen som bygger om båten till räktrålare med betäckningen V-11-HS. Säljs okänt år till A/S Veidekke som sätter i en ny GM-diesel samt döper båten till BEJUWHA. Såld igen 1983 till S Å Lorentzen och O Iversen, som säljer 1989 till Ole Jørgen Syvertsen, Drøbak, som döper om till SYVER II. 1991 heter båten BEJUWHA igen, hos Arnulf Haugland i Horten. 2001 såld till Steinar Aagaard, omdöpt till GOGGEN, 2002 såld till Torkil Amundsen och Ståle Andre Jensen. 2004 såld till Osvald Hebnes för att 2005 köpas av Moss Undervannsklubb, som har renoverat båten samt satt i ny motor.
Fakta från Moss Undervannsklubb


GOGGEN i Moss
Foto: Knut Ragnar Holme

GOGGEN i Moss 14/9 2007
Foto: Bengt Sandinge

GOGGEN i Mossundet 27/9 2007
Foto: Inge "Astor" Jensen

GOGGEN i Fredrikstad - 9 oktober 2010
Foto: Knut Ragnar Holme

Foto: Knut Ragnar Holme

Foto: Knut Ragnar Holme


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan