Goliath Vig


Byggd 1959 vid B&W, København (skrov), utrustad på Svitzers varv vid Lynetten i København
16,88 x 5,00 x 1,092 m. - 39,81 BRT.
Catepillar 3412

Byggdes för räkning Bugserselskabet Goliath , Aalborg: (Bugserselskabet Goliath, Aalborg og A/S Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise, København), som GOLIATH (OXQX). Sjösattes som GOLIATH VII men namnet ändrades till bara GOLIATH före leveransen.
Såldes 9 juni 1989 till Stevns Charter & Towage A/S., Svendborg, som ODIN STEVNS (OXQX) förr 300.000 DKK. 1 februari 2000 såld för 2.450.000 DKK till Stevns Shipping A/S., Svendborg. GOLIATH VIG (OXQX) blev hon 24 maj 2011 när Lemvig Bugser ApS., Holstebro, köpte båten. 2020 köpte Sandinge Bogser & Sjötransport, Lysekil, nu heter båten GOLIATH (SFE-4207) igen.
Text: Torben Larsen


GOLIATH
Foto Sandinge Bogser & Sjötransport


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan