Göran


Byggdes 1881 vid Södra Varvet, Stockholm.
22,30 x 5,04 m.
8 mans besättning
Ångmaskin på 110 hk. Dieselmotor 1980-talet

DFF:s flaggskepp, Varpångare. Pannan explodrade 15 juni 1916, varvid eldaren omkom. Båten sjönk på 60 meters djup på Stor Siljan. Bärgades samma år. Åter i fart 1917. Under ånga t o m sista flottningssommaren 1970. Ångmaskinen var på 110 hkr, pannan och styrhytten riven 1971. Påbörjad stor plåtöverbyggnad som ej slutfördes. Dieselmotor och ny traditionell styrhytt monterade under 1980-talet. Nu upprustad till traditionell exteriör. Hemort Leksand. På Siljan sedan 1881. En skönhet.
Text: Anders Winter


GÖRAN i full fart på Österviken - 1931
Foto i Anders Winters saml.

Besättningen på GÖRAN 1963.
Från vänster Henry Eriksson, undertecknad Olle Bröms och Gunnar Anbo. Framför sitter till vänster skepparen Gunnar Dalberg och till höger, som det hette på Siljan, extra skepparen, Sven Karlsson.
Foto Clas-Göran “Putte” Berg (som var eldare ombord) via Olle Bröms (även bildtext)

GÖRAN mitt ute på Stor Siljan och varpar ett flot, på väg från Mora till Leksand - 1963.
Foto Clas-Göran “Putte” Berg via Olle Bröms (även bildtext)

GÖRAN har ankommit flottningsföreningen anläggning i Mora. På bilden ser vi till vänster eldaren Bengt Hedlund och på bryggan extra skepparen Sven Karlsson. Brukligt var vid anlöpet i Mora att skepparen gick till kontoret och stämde av senaste order. Kylskåp fanns ju inte ombord, så därför hämtade vi is som fanns i en sågspånshög och kunde därmed kyla mjölk och specerier åtminstone ett dygn. Båtarna som var vedeldade bunkrade även ved för resan hem till Leksand. S/S Göran och S/S Siljan som fått oljebrännare installerade kunde vid behov fylla på brännolja - 1964.
Foto Olle Bröms (även bildtext)

GÖRAN intill bron mellan Gesunda och Sollerön - våren 1964
Foto Olle Bröms (även bildtext)

GÖRANS arbetsjollar som alla varpbåtarna hade med sig. När wiren kördes ut mellan sänkstöden, lades dessa jollar under densamma som en sorts flöten. Många sjönk i dåligt väder, men de som försetts med en flyttank återfanns oftast. Samtliga hade moderfartygets namn inbränt i aktern.
Foto Olle Bröms (även bildtext)

GÖRAN med den minsta av flottningsföreningens typiska varpbåtar, NEPTUN. På bilden har vi NEPTUN med oss tillsammans med två ringbommar. NEPTUN hade sannolikt varit på verkstadsbesök vid varvet i Leksand och skulle nu återföras till sin tjänstgöring vid skiljet i Mora.
Foto Olle Bröms (även bildtext)

GÖRAN muddrar i Mora - 1969
Foto Anders Winter

GÖRAN under sista flottningsåret i Övermo, Leksand - 1970
Foto Anders Winter

GÖRAN - 1971
Foto Tony Nordesjö

GÖRANs ångmaskin lyfts ur - 1971
Foto Tony Nordesjö

GÖRAN på slipen i Rättvik - 1998
Foto Anders Winter

GÖRAN på Österviken vid Siljans Fartygsförenings höstträff - 8 september 2012
Foto Anders Winter

FLOTTISTEN och GÖRAN i Leksand - 7 juli 2013
Flottisten
Foto: Anders Winter

GÖRAN på Österdalälven - 12 oktober 2013
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

GÖRAN julfin - 22 december 2016
Foto Olle Bröms

GÖRAN med fälld skorsten för passage under järnvägsbron i Leksand - 15 september 2018
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan