Gravkapellet på Södertälje nya kyrkogård

Kapellet uppfördes 1905-1906. Arkitekt var stadsingenijören John Aspegén. Invigningen skedde 9 december 1906.


Kapellet vid återinvigningen efter renovering - 30 maj 2015
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Muralmålning av Torsten Nordberg, utförd 1937
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Katafalken har flyttats fram en meter
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Gamla kyrkorgeln, den nya hade inte levererats än.
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Uppvärmning av kapellet sker med bergvärme. Här syns även hissen för kistan upp till kapellet.
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Personalutrymme för bl.a. bärarlaget vid jordbegravningar.
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Sakristian, prästens rum, var inte så stort.
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Detta skåp rymmer..
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

..handfat med rinnande vatten.
Foto Lars Johnson - 30/5 2015

Foto Lars Johnson - 30/5 2015


Vandring på Nya kyrkogården med Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje - lördagen den 6 september 2014

Nils Linder leder vandringen på den äldsta delen av kyrkogården
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Den här graven tillhör Vilhelm Sjögren som var ordförande i vår förening från start.
Foto Lars Johnson

Philip Wersens familjegrav. Wersen var vd i bland annat Vabis och Södertälje Verkstäder, samt satt många år i stadsfullmäktige.
Foto Lars Johnson

En ung kvinna, bara 18 år, som dog i Södertäle 1895.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Södertälje krematorium invigdes 22 september 1963 och upphörde som krematorium i oktober 1998.
Foto Lars Johnson

Klockstapeln
Foto Lars Johnson

I krematoriebyggnaden finns två kapell. Här är vi i Ljusets Kapell som är det större kapellet av de två.
Foto Lars Johnson

Utsmyckningen är av konstnären Olle Nyman
Foto Lars Johnson

Altarets ljusstakar och vaser har tillverkats av Signe Persson-Melin
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Här sitter vi i Löftets kapell och lyssnar på när Henrik Lindkvist berättar om det.
Foto Lars Johnson

Dörrens insida är målad av Alf Munthe
Foto Lars Johnson

Textilierna är också komponerade av Munthe, utförda av Greta Gahn.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan