Grimmen

Byggd 1962 av Gustavsfors Varv &. Mek. verkstad, Gustavsfors, för Uddeholmsbolaget – Skoghallsverken.
Heldäckat svetsat stålskrov av hamnbogserartyp. Längd: 10,60 m. Bredd: 3,50 m. Djupgående: 1,5 m. Deplacement: ca 17 ton.
Motor: Volvo-Penta TMD 96 på 160 hkr.

Skoghallverken beställde vid samma tillfälle två, nästan identiskt likadana bogserbåtar. Till skillnad mot systerbåten Onsön, som hade styrhytten placerad i normal nivå på däcket, var golvet i Grimmens styrhytt nedsänkt ca 30 cm i däcket. Orsaken till detta var att Grimmen var placerad vid företagets rundvirkeslager i Skoghallsådran, (en gren av Klarälven) uppströms Skoghallsverken, och måste kunna passera under flera låga broar. Onsön var däremot stationerad vid Skoghallsverkens produktutlastning och kunde därmed ha styrhytten normalt placerad. Grimmen, liksom Skoghallsverkens övriga bogserbåtar, fick sina namn efter öar och skär i Vänerskärgården.

Grimmen övertogs från Skoghallsverken av Klarälvens Flottningsförning under 1970-talet. Säljaren förbehöll sig återköpsrätt vid försäljningen. Under ett par säsonger, 1981 och 1983, användes Grimmen som extrabåt för timmerbogsering på Fryken. Därefter var Grimmen åter stationerad i Klarälvens nedre region. Omkring 1984 utbyttes den ursprungliga motorn mot en begagnad lastbilsmotor, Volvo TD 100 på 250 hkr. (Denna motor var dessförinnan monterad i Fryksdalens flottningsförenings bogserbåt Fryken 2.) Efter den sista flottningssäsongen i Klarälven 1992 återgick Grimmen till Skoghallsverken, som därefter överlät båten till en entreprenör, i någon form av bytesaffär. Enligt uppgift ska Grimmen ha sålts vidare till Stockholm under början av 2000-talet.
Tillhör Svenska Tungdykargruppen
Text: Håkan Larsson - Uppgifter om Grimmens vidare öden efter 1992 har lämnats av Bengt Sandinge.


Grimmen 18/6 1960
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

Sommaren 1981 uppenbarade sig GRIMMEN som en ny och okänd bogserbåt på Fryken. Den gamla trotjänaren BILLERUD hade lagts upp året innan och tagits ur tjänst efter 78 aktiva säsonger. Eftersom FRYKSDALEN behövde en ny parhäst beslöt Flottningsföreningen att tillfälligt ta upp Skoghallsbogseraren GRIMMEN till Fryken.
Foto: Håkan Larsson

En sommarsöndag 1981 när FRYKSDALEN och GRIMMEN låg helglediga vid Sundsvik i Sunne fick de tillfälligt besök av fritidsbåten SKÔRPA, som tidigare hade varit flottningsbåt och snart skulle bli det igen.
Foto: Håkan Larsson

Några veckor senare drogs säsongens sista timmersläp från Björnide biltipp i Torsby till en mellanlagringsplats vid Arneby i Sunnesundet. I samband med detta uppstod en liten komplikation som gav upphov till följande episod: Den aktuella dagen var jag (Håkan Larsson) med vid Björnidet med min nyinköpta fritidsbåt SKÔRPA och lekte flottare. Två båtförare hade natten innan kört upp de båda bogserbåtarna FRYKSDALEN och GRIMMEN till Torsby efter att ha avslutat ett bogseringsuppdrag i Sunne dagen innan. På morgonen möttes de av kollegorna Mats och Nisse som kommit upp till Björnidet med flottningsföreningens bil för att byta av de föregående båtförarna. Nisse tog GRIMMEN och gick direkt med det ena timmersläpet som redan var klart för avgång. Det sista släpet som fanns kvar vid Björnidet skulle kompletteras med längsgående stållinor innan det kunde sändas iväg. När förberedelsearbetet var klart gick Mats ut med FRYKSDALEN och påbörjade bogseringen. Jag passade på att prova Skôrpas bogserbåtsegenskaper och hjälpte till att preja ut timmersläpet från dess upplagsplats invid stranden. Nisse hade fått ett par timmars försprång, men eftersom FRYKSDALEN vid den här tiden hade den starkare motorn räknade Mats med att komma ifatt GRIMMEN fram på kvällen. När båda bogsersläpen hade lämnat Björnidet skjutsade jag flottningsarbetaren Viktor över viken från biltippen vid Björnidet till förrådet i Oleby. Sen gjorde jag en lusttur och tittade på de båda bogserbåtarna som kämpade med varsitt timmersläp. När jag på återvägen mötte FRYKSDALEN kom Mats ut på däck och vinkade engagerat. Jag gick intill och frågade vad han ville. ”Jo, sa han, Nisse har precis ropat i radion och sagt att han har pejlat i tankarna och han tror inte att han har diesel så att det räcker till Sunne. – Kan du åka upp till Viktor i Oleby och be att han tar kontakt med Karl-Einar (förmannen) och tala om att Nisse inte har dieselolja så att det räcker?”. – Visst kunde jag det. Idag när vi alla har mobiltelefon kan man tycka att det var väl inget stort problem att ringa efter hjälp, men då var det ett reellt problem. Mellan båtarna gick det bra att kommunicera över radio men att nå förmannen i Forshaga från Övre Fryken, det gick inte. Jag gick upp till Oleby och informerade Viktor. Han ringde till Karl-Einar via hans personsökare, varefter Karl-Einar så småningom ringde upp på vanlig telefon. Han insåg snabbt problemet men tillade att han inte hade någon möjlighet att ta sig ut på Fryken med reservbränsle. Resonemanget utvecklades till att jag fick i uppdrag av Karl-Einar att med hjälp av Viktor rulla ut ett dieselfat från oljeförrådet och baxa upp det på Skôrpas rufftak och köra ut det till den behövande. När jag senare nådde fram till GRIMMEN möttes jag av en belåten skeppare som tog emot mig med orden: ”– Hur vesste du att ja behöver diesel?”
Foto: Håkan Larsson

Efter att ha tappat över bränsle nog för fortsatt bogsering kunde jag lämna GRIMMEN och vända hemåt igen.
Foto: Håkan Larsson

GRIMMEN, fotograferad vid den gamla stenkajen i Oleby, 1983.
Foto: Håkan Larsson

GRIMMEN - 25 april 2010
Foto: Christer Samuelsson

GRIMMEN i Värtahamnen - 2 april 2012
Foto: Folke Österman

GRIMMEN - 8 november 2012
Foto: Christer Samuelsson

GRIMMEN vid Söder Mälarstrand - 19 mars 2017
Foto: Anders Winter

GRIMMEN i Oskarshamn - augusti 2018
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren


Tillbaka till Uddeholms AB
Tillbaka till bogserbåtar på Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan