Gripsholm (1)


Byggd 1925 av Armstrong, Whitworth & Co, Ltd, Newcastle, England. (n.b. 999)
171,52 x 22,65 x 8,58 m. - 18 815/12 484 ton. 9 957 dwt. (SS 1949)
Maskin på 13 500 EHK.
Passagerare: 1 643

Byggd för Svenska Amerika Linien, Göteborg. Gjorde bl a den första kryssningen till Medelhavet i rederiets historia i februari 1927. Inhyrd av USAs regering under andra världskriget. Ombyggd stäv och skorsten 1949-50. Sammanlagt reste 321 213 personer över atlanten med henne och 23 531 kryssningspassagerare, under tiden i SAL. Överfördes 1954 till Bremen Amerika Linie som var ett dotterbolag till SAL. Överfördes även till det tyska skeppsregistret. 1955 omdöpt till BERLIN. Till Trieste, Italien för upphuggning 1966.
Utförlig historia hos Fakta om fartyg

Svenska Amerika Liniens Gripsholm
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm i New York
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm i Göteborg på ett vykort postgånget 1930
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm i Göteborg på ett vykort postgånget 1934
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm och Kungsholm på ett vykort postgånget 1939
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm, vykort postgånget 1935
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm i New York på ett vykort postgånget 1949
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm i Göteborg
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm i New York på ett vykort postgånget 1953
Gripsholm
Vykort i min samling

Svenska Amerika Liniens Gripsholm på ett vykort postgånget 1955
Gripsholm
Vykort i min samling

Norddeutscher Lloyds Berlin vid Columbuskajen i Bremerhaven på ett vykort postgånget 1965
Berlin
Vykort i min samling


SAL
Tillbaka till startsidan